Forbedrings-fokus!

Bruk en los som har gjort det før!

De fleste virksomheter må tilpasse seg endrede kundebehov, konkurranseforhold og teknologi. De beste skaper en kultur som preges av kontinuerlige forbedringer, fremragende samhandling og nye nivåer av mestring. Jeg loser deg og din organisasjon forbi forbedringsmålene, basert på min ledererfaring og oppnådde resultater i velrennomerte skandinaviske selskaper. 

Jeg har vært del av toppledelsen i flere store selskaper i Norge, herunder Egmont, Schibsted, Elanders og Peterson. I disse selskapene har jeg hatt gleden av å lede innarbeidelsen av kraftfulle forbedringer. Endringer som ikke bare har gitt spisset kundeverdi og betydelige resultatforbedringer, men positiv mestringskultur i tillegg. Forbedringene har skapt økt kapasitet, nye nivåer av trivsel og redusert sykefravær. 


Erfaringene som jeg har tilegnet meg som toppleder i selskaper i omstillinger, overfører jeg nå til selskaper og organisasjoner som vil innarbeide forbedringer i prestasjoner og resultater. Jeg loser små og store organisasjoner - analoge og digitale - på veien frem til fremragende prestasjoner,  leveranser, trivsel og kundetilfredshet. 

Vi skaper smidige ferdigheter og resultater hos deg. 

Vi styrker resultateffektene i selskapene gjennom aktiv deltagelse, coaching, tilpassede workshops, kurs og blandet læring. 

Sammen komponerer vi veikartet i din forbedringsreise, med innhold, retning og tempo tilpasset din organisasjon og ditt utgangspunkt.