Bistand i egen organisasjon

Trening og rådgiving

Flere av kundene til LeanOnU benytter oss som konsulenter og trenere i egen organisasjon. Lang erfaring i endringer og forbedringer, støttet av anerkjent metodikk, bidrar til å skape beste praksis arbeidformer i teamene og i organisasjonen.

Med oss på plass, kan du velge å spisse løpet gjennom ett av områdene under, eller du kan skreddersy ett løp der flere av emnene inngår. Verdt å merke seg er at når vi bistår i din organisasjon, så bygger vi treningen inn i hverdagen. På den måten blir ikke dette noe ekstra som vi "satser på" i en begrenset periode, men ferdigheter som bygges hver dag. Da kommer et løft som varer. Vi kobler dessuten blandet (hybrid) læring inn i ferdighetsløpet. Det gir ekstra stimulans og mer effektiv ferdighetsutvikling.

Områder der vi bistår

 • Utvikling og innføring av effektive strategier
  Strageiarbeid er like viktig som før. Men en effektiv strategi kjennetegnes av mye kortere horisonter, differensiering og involvering fra kunder og ansatte i organisasjonen. Kunder som Egmont, Schibsted og PKM har jobbet med oss på denne måten. Vi har mer om dette området her.

 • Agile - smidige - arbeidsformer
  Organisasjoner som vil bli smidige trenger læring og trening. Ved å bruke oss vil du lære effektive og smidige arbeidsformer bygget på planlegging, estimering og prioritering. Med Kanban eller Scrum som redskap i verdiskapingen. Vi trener på å synkronisere arbeidet i og mellom teamene. Faste tidspunkter for refleksjon over arbeidsmåten og oppnådde resultater, bygger forbedringer inn i hverdagen. Denne vinklingen er svært effektiv og passer særlig for teamutvikling og for utvikling av effektive ledergrupper.

 • Systematisk problemløsning
  Gjennom konkrete problemstillinger i organisasjonen selv, trener vi på å utvikle en kontinuerlig forbedringskultur. Vi lærer å anvende systematisk problemløsning i praksis. Å bruke oss på stedet til å innarbeide problemløsning gir organisasjonen store muligheter til å høste kvalitet, kapasitet og trivsel i det daglige arbeidet.

 • Effektiv flyt i verdiskapingen
  All verdiskaping foregår i det vi kaller "verdistrømmer". De består av arbeidsprosesser som kan være manuelle og automatiserte, digitale og analoge. Gjennom å analysere en konkret verdistrøm fra A til Å i din organisasjon, lærer vi å identifisere forbedringer i kapasitet, kunde/bruker-verdi og flyt. Dessuten er det utrolig morsomt og inspirerende!

 • Ledelse av distribuerte og hybride team
  Med utgangspunkt i ditt distribuerte team, arbeider vi sammen for å trene på arbeidsformer som skaper samhold, trivsel og resultater. Ledelsesaspektet handler om å etablere de beste samarbeidsformene, bygget på respekt, involvering, forventninger og resultatfokus.