Kurs - online eller fysisk

Effektiv og lønnsom læring!

Moderne ledelse og teamarbeid handler om å bygge tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse. Fordi marked, teknologi og kundekrav endrer seg. Selv ikke kundene kan ha full oversikt over hva de ønsker seg.

Vi har kurs som går rett på sak. Du lærer å forstå og blir klar til å anvende. Alle våre kurs er tilpasset en Lean-Agil hverdag, der medarbeiderne, teamene og organisasjonen skaper effektiv kundeverdi gjennom smidige arbeidsformer og Lean metodikk. Alle kurs avholdes både online og fysisk. Og ønsker du hands-on trening med utgangspunkt i egen organisasjon, har vi organisasjonsinterne workshopper som dekker behovet!

Her er våre kurs, med lenker til respektive omtaler og påmelding:

Lær deg å jobbe Agilt

Effektiv flyt i verdiskapingen

Bli en smidig leder!

Hvordan lede distribuerte team

Prosessforbedringer i praksis

Systematisk problemløsning

Workshops som skaper verdiJon Urdal er Agil ekspert på Videocation plattformen. Her finner du korte og relevante kurs som gir deg innføringen du trenger.

Vår YouTube kanal handler om hvordan du skaper forbedringskultur i dine team og i organisasjonen.