Fra strategi til beste praksis!

Differensiere - mobilisere - effektuere!

Å lage strategi i ledergruppen er vanligvis ikke så komplisert. Men er moderne strategiutvikling en rendyrket topplederjobb?

Strategi er fortsatt både relevant og viktig. Fordi strategi skal gi praktisk retning for organisasjonens utvikling. Men allerede her snubles det hos mange: I stedet for en tydelig og involverende strategi som innbyr til konkret handling, får vi svulstige, overdimensjonerte og overambisiøse strategier fulle av flotte ord. Derfor ender de også oftest opp som skrivebordsprodukter.

Å utvikle strategier er minst like viktig som før. Men forutsetningene har endret seg: (1) Strategi-horisonten er mye kortere enn før; (2) strategien må være superkonkret, tydelig og innby til handling; (3) strategiarbeidet må involvere organisasjonen; (4) Arbeider du i tillegg smidig, er også muligheten for å lykkes større, fordi smidige organisasjoner vet at strategi handler om å prioritere kundebehov.

Vårt tilbud på dette området baserer seg på læringspunktene over. Vi fasiliterer og trener i involverende strategiarbeid som skaper resultater. Egmont HMT, Schibsted Trykk, Peterson og PKM er eksempler på selskaper som har oppnådd betydelige resultater av involverende strategiarbeid under ledelse av - eller med bistand fra - oss. Tren og lær på en av våre organisasjonsinterne strategiworkshops!


Strategi som involverer

Moderne strategiarbeid er ikke en ren top-management oppgave. Det er heller ikke "top-down". Skal organisasjonen lykkes, må strategiprosessen være "top-down, bottom-up".

Resultatene av strategiarbeidet kommer fordi ledelsen aktivt involverer organisasjonen i arbeidet. Da etablerer vi mening, motivasjon og forpliktelse. Da legger vi grunnlaget for en forbedringskultur! Strategiarbeidet er den perfekte anledningen til å trene på å ta involvering på alvor!

Her har vi massevis av praktiske og genuine erfaringer som vi har lyst til å dele med deg og din organisasjon. Råd som dessuten lar deg slippe unødvendige feil og som gir raskere vei til måloppnåelsen og resultatene av strategien. Ingenting er bedre enn å samle kreftene og utvikle strategien sammen gjennom workshops!


Strategi som forplanter seg

En strategi er ikke viktig før den omsettes i handling. Vi må vise hvorfor akkurat den strategien og retningen vi har valgt er så viktig for vår organisasjon. Her kommer kommunikasjon inn:

Strategiarbeidet skal skape ringer i vannet. Vi hjelper ledelsen til å forstå rollen, ansvaret og forpliktelsene som skaper mobiliseringen, motivasjonen og engasjementet. Dette er ekte lederoppgaver: Krevende, men ekstremt givende og meningsfylte!

Effekten av strategien må selvsagt være målbar. Vår Lean-Agile arbeidsform bidrar til resultatoppnåelse gjennom involvering, både gjennom "output" og "outcome". Myke og harde mål følges opp gjennom OKRs ("Objectives and Key Results"). Situasjonen og forutsetningene avgjør valget: Blue Ocean, Hoshin Kanri, catchball og verdistrømsforbedringer.

Videoen er hentet fra vår YouTube-kanal, og viser hvordan organisasjonen kan konkretisere strategien og involvere gjennom en 5-stegs prosess. Metoden er basert på Hoshin Kanri, OKR-målsettinger (Objectives and Key Results), nedbryting av siloer, fokuserer på de berørte verdistrømmene og involverer organisasjonen.