Moderne teamledelse

Hvordan lede distribuerte team

Kolleger sitter ikke lenger sammen på kontinuerlig basis. Den nye normalen handler om mobilitet og distribuert verdiskaping. Da er det desto viktigere å "samle" teamet og skape en ekstra følelse av godt samhold og psykologisk trygghet.

I dette kurset setter vi lederen i fokus:

Hva skal du gjøre for å skape høyt presterende distribuerte team? Hvordan skal du følge opp? Hvordan sikrer vi at alle er involvert? Hvordan følger du opp hver enkelt? Hvilke motivasjonsgrep kan du ta?

Samtidig: Hvordan sikrer du at teamet leverer? Hvordan kan du skape reelle forventninger som leder til ditt team?

Læringsmål

 • Fokus på nøkkelutfordringene du må overvinne i organisasjonen din for å muliggjøre effektivt distribuert teamarbeid

 • Hvilke grep tar lederen for å utvikle hybride team som trives, samhandler og er produktive?

 • Kjerneverdier som lederen må forholde seg til for å skape trivsel og samhold i teamene

 • Sentrale ferdighetsområder som gjør deg til en ener i ledelse av distribuerte team

 • Hvordan du etablerer konkurransefortrinn ved å bruke smidig lederskapspraksis i teamledelsen

 • Hvordan du forsterker sosiale ferdigheter og utvikler tilhørighet i distribuerte team

 • Hvordan bygge en kontinuerlig ferdighetsutvikling og bruke læringen i de distribuerte teamene

 • Hvordan bedriftens visjon og verdier kan bevares og til og med forsterkes i eksterne team

 • Relevante eksempler som diskusjonsgrunnlag for å lære hvordan du bruker metoder, verktøy og teknikker for å utvikle beste praksis

Målgruppe - forkunnskaper

Kurset er bransjeuavhengig og egner seg godt for distribuert teamledelse uansett hvilke type verdier de skaper. Både offentlige og private virksomheter er målgrupper for kurset.

Dette kurset er spesielt relevant for ledere på ulike nivåer:

 • Daglig leder, som ønsker å skape et effektivt lederteam som samhandler utmerket selv om de arbeider distribuert

 • Lederteamet, som alle har behov for å bygge smidig kompetanse og ferdigheter seg i mellom og i sine egne områder

 • Avdelingsledere, som ønsker å bygge kompetanse for å skape en god, samhandlende lagfølelse i avdelingen

 • Teamledere, som ønsker å skape effektive team, som leverer, trives og utvikles

Format, påmelding og pris