Flyt i verdiskapingen

Effektiv flyt i verdiskapingen

Dette kurset har vi holdt både online og fysisk mange ganger og i tillegg som workshops. Vi får alltid tilbakemeldinger på at deltagerne ser betydelige forbedringsmuligheter som de vil ta med hjem.

Kurset gir deg forståelsen du trenger for å forbedre samarbeidet, kapasiteten, kvaliteten og lønnsomheten i verdiskapingen. Du lærer å analysere dagens arbeidsprosesser, samhandlingen, svakhetene og mulighetene. Deretter skaper vi en endret flyt der prosessene er avstemt, roller og ansvar tydelige og overgangene mellom prosessene er avklart.

Uansett om din virksomhet er digitalisert, industriell, eller om du arbeider med merkantile tjenester eller administrativ saksbehandling, gir dette kurset forbedringer, ny læring og mestringsfølelse i hvordan vi utfører vårt arbeid sammen.

Læringsmål

  • Du lærer å visualisere dagens verdiskaping og tilhørende arbeidsprosesser. Vi identifiserer forbedringer parallelt. Deretter konstruerer vi den forbedrede versjonen, med prosesser, roller og overganger på plass

  • Få en helhetlig og kundesentrisk forståelse for hva som faktisk skaper verdi og hvordan verdiskapingen henger sammen i organisasjonen

  • Forstå hvor viktig tilpasninger av verdiskapingen er når du gjennomfører digitalisering av dine forretningsprosesser

  • Forstå hvorfor verdistrømforbedringer kan gi store kapasitetsgevinster, kvalitetsforbedringer og økt lønnsomhet

  • Forstå prosessene og deres innbyrdes avhengighet for å skape uhindret og balansert flyt

  • Bli kjent med en meget anvendelig trinn-for-trinn metode å forbedre verdistrømmene på

  • Forstå hvorfor Lean og Agilitet gir så gode resultater når du arbeider med forbedring av verdiskapingen

  • Hvordan organisere en verdiskapings-workshop og hva den består av

  • Roller og ansvar i arbeidet

Målgruppe - forkunnskaper

Dette kurset lærer deg verdien av å organisere arbeid og team rundt hvordan verdiene skapes. Kurset viser hvordan arbeid kan organiseres langs verdiskapingen og hvordan organisasjonen kan bygge ned siloer uten å endre måte virksomheten er organisert på.

Men først og fremst er kurset en praktisk tilnærming til hvordan man i vesentlig grad endrer en verdiskapingen til det bedre. Og vi viser dette gjennom anerkjente metoder som bygger på Lean og Agile metoder.

Kurset krever ikke forhåndskunnskaper. Det er egnet for alle som har interesse av å lære om verdistrømmer, forbedringer og flyt. Derfor kan du ta kurset om du arbeider i digitale, industrielle eller administrative prosesser i offentlig såvel som i private virksomheter.

Dette kurset finnes som åpent, bedriftsinternt samt samlokalisert eller online.

Selskaper som Schibsted, Egmont, Peterson Packaging og en rekke andre organisasjoner har lært verdistrømsanalyse ved å følge dette kurset.

Format, påmelding og pris