Agile arbeidsformer

Lær deg å jobbe Agilt

Det benyttes mange fine ord i forbindelse med smidige arbeidsformer: "Agile tranformation", "Agility", "Agile frameworks", "Agile methodologies", etc. I dette kurset viser vi deg at smidige arbeidsformer ikke er mystisk. I stedet vil du forstå hvordan og hvorfor Agile arbeidsformer kan få store positive konsekvenser for samspill og effektivitet i lederteamet, i administrativt arbeid, i og mellom team, i produktutvikling og i HR, bare for å nevne noen områder. Du vil også forstå at smidighet slett ikke bare er noe som angår de som arbeider heldigitalt eller med applikasjonsutvikling.

Eller sagt på en annen måte: Alle organisasjoner i alle typer bransjer, som arbeider mot mål som ikke alltid kan beskrives fra start, vil ha stort utbytte av denne fantastiske arbeidsformen.

Men hvordan starter vi? Helt konkret? Hvordan retter vi opp om vi har kommet litt feil ut? Dette kurset viser deg hvordan. Vi gjør deg i stand til å forstå hvordan din organisasjon, ditt lederskap og dine team kan starte den smidige reisen. Vi forklarer alle sentrale temaer som karakteriserer smidige arbeidsmåter på en ikke-teknisk og lettfattelig måte.

Kurset inneholder all den hjelp som trengs for å begynne å arbeide smidig. Du vil stå rustet til å starte eller fortsette din smidige reise ut fra din organisasjons og dine kunders behov.

Læringsmål

 • Forstå smidig arbeidspraksis og hvordan den skiller seg fra andre måter å jobbe på

 • Hvorfor smidighet fremmer kundefokus

 • Forstå hensikten, egenskapene og prinsippene for smidige arbeidsmåter

 • Hvorfor Agilitet skaper tilpasningsevne

 • Hvorfor Agilitet reduserer kundens - og din - risiko

 • Hvorfor Agilitet har større resultatfokus og er en mer effektiv arbeidsform enn de tradisjonelle

 • Agilt teamarbeid og synkronisering av team

 • Hvordan teamet planlegger - og bruker - sin kapasitet

 • Forstå viktigheten av kontinuerlig prioritering og inkrementell verdiskaping

 • Bli kjent med beste praksis for smidig lederskap

 • Hvorfor effektuering av organisasjonens strategi gir overlegent bedre resultater når man jobber agilt

 • Hvorfor og hvordan smidighet bygger ned siloer og skaper flyt i verdistrømmene

 • Hvorfor Agile arbeidsformer er bedre for å omfavne og skape flyt i hele verdistrømmen

 • Oversikt over tilgjengelige metoder og rammeverk for å støtte overgang til smidige arbeidsformer

Målgruppe - forkunnskaper

Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper og har heller ingen bransjebindinger. Vi vil sørge for at de som er i gang med smidige arbeidsformer, og de som ønsker å arbeide smidig får det løftet de trenger. Vi har gode tilbakemeldinger på at nettopp det faktum at deltagere kommer med ulike erfaringer fra ulike bransjer, privat og offentlig sektor, er en styrke ved kurset.

Deltagerprofilen er som følger:

 • Teamledere og mellomledere som vil oppgradere sin kompetanse fra tradisjonell "fossefall" og klassisk prosjektgjennomføring

 • Medarbeidere som har planer om - eller nylig har startet - å arbeide i et agilt miljø, men som ønsker å styrke kunnskapene og forutsetningene for god smidig praksis i team eller i sin funksjon i organisasjonen

 • Toppledere som trenger å få en tydelig forståelse for hva det innebærer å endre måten hele - eller deler av - organisasjonen arbeider på

Format, påmelding og pris