Smidighet og ledelse

Bli en smidig leder!

Nesten alle organisasjoner vil ta til seg smidige måter å arbeide på. Dels fordi de må tilpasse sine leveranser av varer og tjenester til endringer i bruker- og kundebehov og dels fordi marked og teknologi endrer seg i så høyt tempo. Å arbeide smidig innebærer at organisasjonen skaper verdi på kontinuerlig basis og at teamene arbeider prioritert med små bidrag til kundeverdien for å redusere risiko og levere effektivt. Å lede en smidig organisasjon krever at du som leder forstår smidighet og hva du som leder selv må tilpasse deg for å skape og utvikle organisasjonen.

Dette kurset er for deg som ønsker å lære deg hva smidig ledelse betyr i praksis. Kurset forklarer på en ikke-teknisk måte hvorfor smidighet har blitt et så kritisk trekk i lederadferden. Målet er å gjøre deg og ledergruppen i stand til å forstå hvorfor smidighet er så viktig for moderne organisasjoner og hva som kjennetegner en smidig leder til forskjell fra ledere med mer tradisjonell lederadferd.

Læringsmål

 • Praktiske kjennetegn ved smidig ledelse

 • Hvorfor Lean-Agile arbeidsformer omsetter strategien til resultater raskere

 • Hvorfor smidighet er så egnet til å håndtere usikkerhet og kompleksitet

 • Forstå smidig arbeidspraksis og hvordan den skiller seg fra andre måter å jobbe på

 • Hvorfor og hvordan smidighet bygger ned siloer og skaper flyt i verdistrømmene

 • Systemisk og holistisk perspektiv: Hvordan skape balansert flyt i verdiskapingen

 • Hvorfor Agilitet reduserer kundens og din organisasjons risiko

 • Hvorfor Agilitet gir høy kunde/brukerfokus

 • Agilt teamarbeid og synkronisering av team

 • Bli kjent med de meste brukte smidige arbeidsformene

 • Hvordan etablere - og skalere - Agilitet i din organisasjon

Målgruppe - forkunnskaper

Kurset krever ikke spesielle forkunnskaper og har heller ingen bransjebindinger.

Deltagerprofilen er som følger:

 • Toppledere som trenger å få en tydelig forståelse for hva det innebærer å endre måten hele - eller deler av - organisasjonen arbeider på, og hvordan smidige organisasjoner ledes på beste måte.

 • Ledergrupper vil gjennom kurset forstå smidighet og hvorfor samhandling i lederteamet er kritisk viktig. Denne gruppen har behov for en holistisk forståelse av smidig verdiskaping og ønsker å koble strategi til Agil handling i organisasjonen.

 • Produkteiere, produktansvarlige og kategoriledere, kundeansvarlige, med ansvar for en gruppe produkter, kunder og eller tjenester som må utvikles, fornyes og tilpasses. Disse rollene er i kontinuerlig dialog med sine kunder og brukere og har derfor førstehånds kjennskap til behovene.

 • Teamledere og mellomledere som vil oppgradere sin kompetanse fra tradisjonell "fossefall" og klassisk prosjektgjennomføring.

Format, påmelding og pris

 • Varighet: 1 dag, normalt 9am - 4pm CET

 • Språk: Norsk/Svensk og Engelsk

 • Fysisk (ikke online)

 • Åpent og bedriftsinternt

 • Pris: NOK 6.850.- pr person (eks MVA)

 • Meld din interesse her

 • Merk: Kurset finnes også i workshop format, der vi tar utgangspunkt i ditt og dine lederkollegers ståsted. Vi tilpasser innholdet til de forutsetningene og det utfordringsbildet som gjelder hos deg

 • Merk: Vi har også et meget effektivt blandet opplæringstilbud der du og dine kolleger følges opp gjennom et skryddersydd ferdighetsprogram hos deg, på dine premisser