Action Learning

Action learning - når spørsmålet er like viktig som svaret...

Confusius skal ha sagt: Jeg hører og glemmer, jeg ser og husker, jeg gjør og forstår.

Action Learning er en læreprosess utviklet av Reginald Revans som handler om å etablere en læreprosess ved at et team studerer og analyserer en ambisiøs utfordring med tanke på betydelige forbedringer.

Det handler om å "løse problemer og få ting gjort". Men det er måten vi jobber på i teamet som skiller arbeidsmåten fra andre og som skaper så effektiv læring. I stedet for å ta utgangspunkt i en ekspert med prefabrikerte svar, søker gruppen å utforske et ambisiøst problem gjennom spørsmål og refleksjon. Å stille de riktige spørsmålene er like viktig som svarene. Typisk kan formatet ta utgangspunkt i en av gruppens medlemmer, som presenterer en krevende problemstilling uten åpenbare svar. Resten av teamet hjelper gjennom å utforske og fordype seg i problemstillingen. Til dette er det sentrale verktøyet spørsmål. Og vi stiller ulike typer spørsmål for å øke forståelse, refleksjon og læringsutbytte.

I motsetning til en avgrenset workshop, så er Action Learning mer langvarig i tid. Typisk møtes teamet 3-4 timer minimum en gang i måneden over en periode på minimum 6 måneder. Hver diskusjonsrunde avsluttes med et sett av aktiviteter som alle i gruppen enes om.

Vi bruker typisk dette formatet i ledergrupper, og bygger på 5 styrende forutsetninger

  1. En reell, ambisiøs, ofte kritisk og kompleks problemstilling

  2. Et team med differensiert kompetanse

  3. En prosess som katalyserer nysgjerrighet, spørsmål og refleksjon

  4. Et krav om at diskusjonen skal omformes til aktiviteter som igjen bygger en løsning

  5. En gjensidig forpliktelse til å skape best mulige forutsetninger for å lære

Vil du utfordre deg selv og din ledergruppe? Vil du lære å mestre gjennom å mestre å lære? Ta kontakt her om du vil vite mer om dette fantastisk flotte læreformatet.

Vi vil legge ut artikler om dette løpende.