Coaching

Positiv coaching

Å ha en samtalepartner som stiller gode spørsmål uten å presse på og uten å tvinge frem forhastede konklusjoner er for mange ledere en viktig ventil og en god måte å ta grep om egne utfordringer på.

I LeanOnU har vi lang ledererfaring, betydelig situasjonsforståelse og relasjonell kompetanse som vi bruker for å hjelpe deg til å reflektere, tenke alternativt og positivt, samt til å skape mulighetsrom for deg selv.

Coaching formatet

Vårt coaching format har to dimensjoner: "Meg" og "Meg, mitt ansvar og organisasjonen". Vi starter sesjonene med en "oppklaringsrunde". Etter den første samtalen har vi som regel tegnet opp et landskap der vi har ryddet opp i - og tydeliggjort - utfordringsbildet. På den ene siden kan det handle om hvordan jeg har det i hverdagen og hvordan jeg selv opplever at jeg fungerer som leder. Med andre ord fokus på min rolle og hva som skal til for at jeg skal ha det bra i jobben selv. På den andre siden har vi min relasjon og mitt profesjonelle ansvar. I dette bildet kommer avdelingen, teamarbeidet, målsettinger og kommunikasjon frem som noen hovedområder. Som "hjemmelekse" får du da i oppgave å velge 1-3 temaer som du mener er de viktigste for deg her og nå.

Vi har aldri mer enn 1-3 temaer fra denne modellen oppe i en samtale. Men vi tar gjerne med ett tema fra "Meg-siden" og ett tema fra "Meg, mitt ansvar og organisasjonen" samtidig. Disse forfølger og fordyper vi gjerne over flere sesjoner. Coachens rolle er å stille gode spørsmål som skaper refleksjon. Spørsmål som ofte åpner opp mulighetsrommet og som derfor gir deg større navigeringsrom og alternativer.

Når temaet har modnet seg, prioriterer du handling. Du lager deg et SMART-mål (Specific + Measurable + Achievable + Relevant + Time bound). Dette gir deg mulighet til å trene og være konkret på muligheter du ønsker å ta tak i eller utfordringer du må løse.

Er du klar for å gi deg selv muligheten til klarhet og løsningsfokus, med deg selv i hovedrollen? Ta kontakt her!