Verdier vi bygger

Tilpasningsevne + Treningsvilje + Mestringsfølelse

Verdiene vi bygger på er verdier som vi ønsker å se spille seg ut i praksis hos våre kunder, gjennom deres måte å skape verdi på. Vi ser at kunder som lever ut verdiene tilpasningevne, treningsvilje og mestringsfølelse oppnår betydningsfulle effekter, både økonomisk og ferdighetsmessig.

Tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse er for våre kunder - og for oss - helt sentrale verdier som vi etterstreber å nå, uansett hvor vi er og hvor vi skal.


Tilpasningsevne

Organisasjoner som tilpasser seg endringer i teknologi, marked og kompetanse er smidige. De ikke bare overlever endringer - de drar nytte av dem. Slike organisasjoner kaller vi ofte smidige eller Agile. I deres virksomhet er tilpasning en del av hverdagen. Det er fantastisk inspirerende, lærerikt og spennende å bli del av en organisasjon der tilpasningsevne er del av kulturen!

Derfor er tilpasningsevne en verdi vi ønsker å leve etter - og overføre - til våre kunder.


Treningsvilje

Ferdigheter oppnås ved å trene. Å ha vilje til å trene ferdigheter er helt avgjørende viktig i organisasjonen. Å trene på å møte usikkerhet, å trene på smidighet, å trene på tillitsbasert samarbeid og å trene på problemløsning. Vi mener at alle selskaper bør ha skreddersydde treningsprogrammer tilpasset utfordringene og organisasjonens behov.

Derfor er treningsvilje en verdi vi ønsker å bygge - og overføre - til våre kunder.


Mestringsfølelse

Å mestre oppgaver og relasjoner bygger en sterk kultur. Mestring er en helt sentral motivasjonsfaktor og inngår i det vi kaller indre motivasjon.

Alle kjenner igjen den herlig følelsen man får når man mestrer noe, kanskje for første gang. Det gir et fantastisk løft hos medarbeideren, i teamet og i organisasjonen. Og ikke minst i hvordan følelsen reflekteres og skaper god kundeopplevelse.

Derfor er mestringsfølelse en fantastisk tilstand å være i. En verdi som vi bygger på - og ønsker å overføre - til våre kunder.


Gjennom vår konsultering, våre kurs, workshops og hybride læring, bygger du tilpasningsevne + treningsvilje + mestringsfølelse hos dine medarbeidere, i dine team og ikke minst i ledelsen.