Nyheter

Nytt kurs på Videocation!

24. mai, 2024

Ikke hver dag at jeg lager et kurs med utgangspunkt i et konkret verktøy. Men her serverer jeg – i samarbeid med Videocation.no – et kurs som veldig praktisk lærer deg og ditt team å samhandle effektivt og smidig ved å bruke Trello.

Flere av mine kunder benytter Trello og Kanban til å skape prioritert flyt og fremragende produktivitet på mange områder: I prosjektarbeidet, i forbedringsarbeidet, i salgsteamet, i onboarding og rekruttering, til styring av leveranser fra underleverandører og til produktutvikling og applikasjonsutvikling. Og i lederteamet, for å erstatte den statiske og gammeldagse agenda-arbeidsformen.


For å gi deg maksimal læring på mindre enn 1 time og 45 minutter samlet sett, er dette videokurset bygget opp rundt en case. Du vil steg for steg lære deg hvordan du oppnår smidig og effektiv verdiskaping og samhandling ved å bruke Trello. Og vi tar deg og ditt team gjennom de helt enkle funksjonene frem til mer avansert bruk, som automatisering av manuelle rutiner og dashboard for å holde oversikt over oppgaver, frister og avvik.


Den kanskje viktigste grunnen til at jeg har laget dette kurset med Trello i sentrum, er at terskelen for å komme i gang med smidighet og prioritert verdiskaping er så lav! Med Trello får du og teamet det dere trenger til sanntids samarbeid enten dere er samlokalisert eller sitter på ulike lokasjoner.

Du finner kurset her: https://lnkd.in/g4Nxuh_E

Ta kontakt med meg for mer informasjon her.

To sentrale, smidige arbeidsformer!

13. mai 2024

Mange av kundene til LeanonU - 13 i tallet - arbeider helt eller delvis med en kombinasjon av smidighet og Lean. Litt uformelt sagt; Smidighet for å tilføre teamet tilpasningsdyktighet og Lean for å skape prioritert, friksjonsfri flyt i verdiskapingen. 

Midt oppe i dette har vi Scrum og Kanban. To arbeidsformer som legger grunnen for tilpasningsdyktighet, prioritert flyt og kontinuerlig forbedring. 

Men hva kjennetegner dem? Hva er likheter og forskjeller? Og går det an å si at noen typer anvendelser er bedret egnet til den ene enn den andre? 

Hva jeg kan avsløre allerede her, er at begge egner seg utmerket godt utenfor rendyrket IT og applikasjonsutvikling. Noe kundene til LeanOnU er levende bevis for.  Les mer om dette her.

Kanban kurs og workshops internt!

7. mai 2024

LeanOnU kjører kurs i Kanban i regi av Holte Academy. Men nå har vi også i samarbeid laget organisasjonsinterne workshops der team innen produktutvikling, prosjekter, ledergrupper, salg og andre grupper kan lære seg den svært effektive og lærerike arbeidsformen Kanban. 

Med Kanban får du en særdeles involverende, fokusert og produktiv arbeidsform om du bare lærer deg de grunnleggende forutsetningene. Med LeanOnu og Holte Academy får du nå mulighet til å bygge denne arbeidsformen direkte inn i - og tilpasset til - de arbeidsoppgavene og den arbeidsflyten som du og dine jobber med til daglig! Vi starter opp samarbeidet med to bedrifteinterne kurs / workshops i mai måned.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan du kan bygge smidig og effektivt teamarbeid her! Mer informasjon om kurset og workshoppen får du hos Holte Academy.

Cargotron tar nye steg!

27. mars 2024

Cargotron er kanskje den mest miljøbevisste logistikk-organisasjonen vi har sett i Norge. Deres tro på en reell grønn omstilling - også i logistikkbransjen - er så tydelig og full av handling at de foretar smertefulle omstillinger for å nå sine miljømål. Så ligger de også langt foran mange av sine konkurrenter på service, miljø og bærekraft i sin bransje. 

Nå har turen kommet til å arbeide systematisk med forbedringer, gjennom tydeliggjøring av roller, ansvar og innføring av smidige arbeidsformer. Og vi i LeanOnU er selvsagt både glade og takknemlige for at de har valgt oss som guide på sin forbedringsreise. Vi gleder oss til samarbeidet! Les mer om Cargotron her!

PKM høster av sitt forbedringsarbeid!

5. mars 2024

Park og Kombimaskiner (PKM) har tatt kontinuerlig forbedring på største alvor og de oppnår veldig gode resultater. De utvikler og bygger beste praksis som sjøsettes systematisk i hverdagen. Da blir de gode! 

2022 til 2023: 70% forbedring i utfakturert tid i verkstedet deres i Drammen og omsetningsøkning fra 54 mkr til 71 mkr

Det er fantastisk inspirerende å jobbe med en gruppe som tar forbedringer, kontinuerlig læring og levende produktstrategi på så stort alvor som PKM. De har koblet strategi, læring, prøving og feiling sammen gjennom Lean-prinsipper og smidige arbeidsformer i hele organisasjonen. 

Espen har følgende hyggelige ord om samarbeidet vårt: 

Jon Urdal er enestående til å se menneskene i og hva organisasjonen PKM behøver for å komme videre på vår forbedringsreise.
Varm anbefaling på Jon for fasilitering, blandet læring og teamutvikling.

Jeg gratulerer Espen Enersen og alle i PKM med imponerende resultater. Videocation har laget en egen omtale av reisen, som du finner her.

Nytt streamet kurs på gang hos Videocation:
Kanban og Trello

21. februar 2024

Kanban er en svært anerkjent og mye brukt metode for å visualisere, prioritere og skape fremdrift og flyt. Vi har dette behovet på mange områder: Innen produksjon, i prosjektgjennomføring, i programvareutvikling og i andre aktiviteter som krever prioritering, flyt og styring.

Bra da å kunne koble Kanban-metodikken med det svært brukervennlige verktøyet Trello. Da oppnår vi fremragende flyt og fremdrift i aktivitetene, enten vi er på jobb og er del av et prosjekt eller et team. Eller om vi har et tett program privat i hverdagen og trenger å ha bedre kontroll og forutsigbarhet for å ha et godt liv utenfor jobben. Med dette kurset vil du og ditt team på jobb eller hjemme få det dere trenger for å skape skikkelig fremdrift og mestringsglede. Om du kan litt om bakenforliggende metodikk, så kommer resultatene av verktøy og teamarbeid virkelig til sin rett.

Gratulerer til Videocation.no med strående nytt studio: Proff belysning, bevegelige kameraer, ny telepromter og oppgraderte 6K systemkameraer med suveren autofokus... I det hele tatt et eldorado for oss som er interessert i slikt. Da er det ekstra gøy at jeg - som Lean-Agil ekspert hos Videocation - kan komme til studioet og spille inn leksjons-innledningene til det kommende verktøy- og metodekurset som kobler Kanban og Trello sammen!

Nytt kurs hos Holte Academy:
Effektiv Arbeidsflyt i Team!

20. februar 2024

Da har vi lansert et nytt fysisk kurs i samarbeid med Holte Academy. Eller rettere sagt et kurs på en praktisk anlagt workshop-plattform! Her får du den praktiske læringen du trenger for å skape team som jobber smart og effektivt sammen, og som skaper mer verdi gjennom gode prosesser og flyt i arbeidet. 

Kurset bygger på beste praksis innenfor lean- og agile prinsipper og metoder, med særlig fokus på hvordan vi lykkes med å anvende disse i team-samarbeidet i praksis.. 

Team og avdelinger mangler ofte to viktige ingredienser for å skape effektiv samhandling: Tydelighet i arbeidsprosessene og en samlende metode å bygge verdiskapingen i teamet på. Kanban og Scrum er eksempler på rammeverk, men de sier lite om hvordan teamet skal etablere arbeidsprosesser å bygge verdiskapingen på. Særlig synlig blir dette når vi ikke sitter samlokalisert.

Her lærer vi:

✅ Viktighet av tydelig arbeidsflyt

✅ Arbeidsmetodikk for samhandling som understøtter arbeidsflyten

✅ Hvordan vi sikrer stafettvekslingene mellom oss som samhandler og mellom prosessene som inngår

✅ Hvordan vi integrerer feedback og læring i arbeidet

✅ Viktigheten av tydelige roller, samhandling og selvstyring

✅ Å bruke konkrete verktøy som underbygger flyt og samhandling

Og vi lærer at det å skape effektiv samhandling og gode prosesser i teamet er kjempegøy!

Målgruppen for kurset er ikke knyttet til spesielle bransjer, privat eller offentlig sektor. Her lærer vi rett og slett å skape bedre arbeidsprosser og samhandling, friksjonsfri flyt i leveransene – for å oppnå økt verdiskaping og trivsel sammen!

Du melder din interesse for kurset her: https://www.holteacademy.no/kurs/effektiv-arbeidsflyt-i-team-1-dagskurs/ 

Kanban-kurs hos Holte Academy!

16. februar 2024

Den 6. mars er vi klare i Holte Academy sine lokaler med et nytt heldagskurs i Kanban. Da lærer vi effektiv samhandling i team uansett om teamet er samlokalisert eller ikke. 

Kurset er spesielt laget for å gi deg kortest mulige vei til å ta denne metodikken i bruk for å skape prioritert flyt i arbeidet, enten du er involvert i prosjektarbeid, utviklingsarbeid, salg og markedsføring, rekruttering eller systematiske forbedringer. Gjennom øvelser i grupper knekker du Kanban-koden og får mye nytt å ta med deg hjem! Uansett om du arbeider i privat eller offentlig sektor, eller for deg selv, vil denne dagen gi deg praktisk innsikt som skaper skape flyt i hverdagen! Mer informasjon og påmelding her: https://www.holteacademy.no/kurs/kanban-1-dagskurs/ 

Hagia Karmøy med Kanban i Verkstedet!

1. februar 2024

Den 16. januar gjennomførte LeanOnU et heldags kombinert kurs og workshop med tematikk "Gjør verkstedet mer lønnsomt og effektivt". Vi gjennomførte dette hos Hagia på Karmøy. En flott gjeng har virkelig tatt oppgaven på alvor og allerede nå er de i gang med tavlemøter og å "jobbe Kanban" i verkstedet. 

Dette har en rekke fordeler: De prioriterer og fordeler jobber på daglig basis, de låser dagen for å ha fokus på gjennomføring, de samarbeider med innkjøp slik at produkter til service blir flagget når bestilte deler har ankommet, etc. Med andre ord: En mye bedre flyt. Og nå, når verkstedet selv prioriterer og styrer fremdriften i gjennomføringen av oppdrag, så øker effektiviteten betydelig.

Gratulerer til Hagia Karmøy for veldig godt gjennomført arbeid og rask internt praktisering av Kanban!

Skog og Hage starter sin forbedringsreise med LoU sin startpakke!

13. januar 2024

Skog og Hage skal iverksette systematiske forbedringer og har valgt LeanOnU sin startpakke utviklet i samarbeid med Hagia. Valget er tatt for å få den riktige starten, det riktige fokuset og helt konkrete forbedringer å ta tak i fra start.

Caro velger LoU sin Startpakke for innføring av systematiske og kontinuerlige forbedringer!

9. januar 2024

Med LeanOnU sin Startpakke, skal Caro nå starte opp sitt forbedringsarbeid. Gjennom ca 1,5 dagers arbeid i workshop-format, får Caro opplæring i grunnleggende forbedringsarbeid og tilhørende metodikk. Dette gjør dem i stand til å iverksette prioriterte forbedringer gjennom bruk av Lean og Kanban som metodikk. 

Kickoff for Hage og Fritidsmaskiner med LoU sin Startpakke for systematiske forbedringer!

9. januar 2024

Med Startpakken får organisasjoner en kick-start i systematisk forbedringsarbeid. Hage og Fritidsmaskiner har valgt å benytte dette workshop-formatet for å få beste mulige utgangspunkt i tilrettelagt forbedringsarbeid basert på Lean og smidige arbeidsformer.

Vil du vite mer om hvordan du kan komme raskt, riktig og effektivt i gang med systematisk forbedringsarbeid, slik Nye Skog og Hage, Caro og Hage og Fritidsmaskiner har valgt å gjøre? Da er det bare å ta en uformell prat med Jon Urdal under

Kanban så det svinger!

29. november 2023

I dag ble mitt kurs i Kanban - som jeg holder i regi av Holte Academy - gjennomført. Innholdet i kurset er en blanding av forklaring av arbeidsformen illustrert med konkret case, prosessanalyse og etablering av Kanban. Deretter simulerer vi arbeidsflyt og fremdrift. Denne måten å jobbe på i kurset viste seg spennende og lærerikt for deltagerne. Jeg takker dem for innlevelse og fokus - det var kjempegøy i dag!

Og en takk må rettes til Holte Academy for supre rammer og flotte kurslokaler!

Kurs: Skap flyt med Kanban!

20. november 2023

Kanban er et fantastisk redskap for å skape flyt og prioritert fokus i arbeidsoppgavene, enten vi er i privat eller offentlig virksomhet, arbeider i prosjekt, i salg, i HR, i produksjon, i produktutvikling eller i applikasjonsutvikling. I mine over 20 år med bruk av Kanban i selskaper jeg har selv har ledet eller hjulpet, har Kanban gang på gang vist sin fantastiske evne til å samle troppene og bidra til prioritert flyt i verdiskapingen. 

Nå bli det Kanban-kurs hos Holte Academy!

Og nå blir det kurs i Kanban hos Holte Academy! Den 29. november kjører vi en kombinasjon av kurs og workshop i Kanban.


De to sentrale læringspunktene er:


📌 Styrken ved Kanban
Å forstå hva det er som gjør denne arbeidsformen så effektiv, velfungerende og involverende


📌 Hvordan jobbe Kanban
Lær deg hvordan du og ditt team - helt praktisk - etablerer en profesjonell Kanban gjennom praktisk arbeid med en case, ved bruk av konkrete verktøy

Vil du lære hvordan du skaper overlegen flyt og fokus i arbeidsoppgavene til deg og ditt team? Kursinformasjon og påmelding finner du her: https://buff.ly/3QP239o

Dette Kanban-kurset, som er utviklet av LeanOnU og som går i regi av Holte Academy, er en kombinasjon av kurs og workshop. De praktiske delene (del 2 og 3) gir deltagerne praktisk innsikt nok til å kunne starte å "jobbe Kanban" på hjemmebane.  

Innspilling pågår!

11.11.23: Enkel rigg på «bortekontoret» (hytta). Spiller inn kurs på Videocation.no i praktiske anvendelser av kanban til ulike typer arbeidsoppgaver. Får du med deg dette, vil du oppdage flyten du og ditt team kan skape - i prosjekter, i salget, i ledergruppen, på verkstedet, i produksjonen, i produktutviklingen. Inspirasjonen og læringsutbyttet er hentet fra kundene jeg hjelper. Helt praktisk illustrert gjennom konkrete verktøy. Ikke helt feil at du får med deg en dose smidighet og Lean på kjøpet heller… Du når meg her om du vil knekke koden...

Effektiv strategi-utførelse hos Reglo

Bedriften Reglo har på to dager etablert det strategiske veikartet sitt for de neste to årene. Lean, smidighet og enkel metodebruk står i sentrum. Les mer her.

Smidighet og selvledelse

Den 4. oktober hadde jeg en første samtale, av forhåpentligvis en rekke, med Morten Emil Berg, tidligere ansatt på BI i Nydalen. Konteksten er at vi begge deltar i «Norsk Ledelse 2025». Morten er kjent for sine bidrag innen leder- og teamutvikling og ikke minst selvledelse og superledelse. Her er litt om hva vi snakket om...


Gratis webinar på Holte Academy 31. Oktober:
Skap flyt i arbeidet med Kanban!

Bli med på gratis webinar den 31 oktober kl 09-10 i regi av Holte Academy og få et innblikk i hvordan arbeidsmetodikken Kanban kan bidra til å skape bedre oversikt, flyt og effektivitet i ditt og teamets arbeid. Jon holder i det faglige og gir deg et innblikk i den fantastisk effektive, lærerike og inspirerende Kanban-arbeidformen.

Kanban er en arbeidsform som har spredt seg fra industrielle anvendelser til mange bransjer, herunder IT / applikasjonsutvikling, tjenesteproduksjon, undervisning, helsesektoren og offentlig sektor for å nevne noen.

Så og si alle mine kunder bruker Kanban i en eller flere anvendelser: Ledergrupper som skaper flyt med Kanban, innføring av prioriterte forbedringer gjennom Kanban, verksteder som prioriterer arbeidsoppgavene med Kanban, lager og bortsatt arbeid som styres med Kanban. Likeså i rekruttering og for å skape progresjon i salgsarbeidet. Og ikke minst brukes Kanban for å skape flyt i prosjektleveransene.

Gratis webinar

Bli med på gratis webinar den 31 oktober kl 09-10 i regi av Holte Academy og få et innblikk i hvordan arbeidsmetodikken Kanban kan bidra til å skape bedre oversikt, flyt og effektivitet i ditt og teamets arbeid. Du vil få et godt innblikk i hvordan du og ditt team oppnår:

💡 flyt i eget arbeid eller i teamets leveranser

💡 færre avvik og forsinkelser

💡 langt bedre leveringspresisjon

💡 prioritert fremdrift, uansett om vi snakker salgsarbeidet, prosjektleveransene, ledergruppens arbeid, utviklingsarbeidet eller produksjonen

Spørsmålene vi kommer innom er:☑️ Hvordan kan jeg bli bedre på selvledelse, struktur og prioritert utførelse av egne oppgaver? ☑️ Hvordan kan vi arbeide mer effektivt i ledergruppen? ☑️ Hvordan kan vi sikre prioritert flyt i salgsarbeidet eller i produksjonen med kontinuerlig oversikt over status og de neste steg? ☑️ Hvordan kan jeg som student bruke Kanban for å skape god læring og fremdrift i studiearbeidet? ☑️ Hvordan skaper vi beste flyt med riktig verdi i prosjektleveransene?

Vi lover deg en øyeåpner mot en av de mest morsomme og effektive arbeidsformene som finnes! Dette webinaret er for teamledere og teamdeltagere, prosjektledere, mellomledere og toppledere. Alle som ønsker å oppnå flyt i utførelsen av oppgavene sine; alene - eller sammen med kolleger og kunder.

Info og påmelding

Informasjon og påmelding til webinaret får du her.

Vil du fordype deg i praktisk bruk av Kanban, finner du informasjon om dagskurset her.

PKM sine 3 verksteder får prisen "Årets verksted"!

20. september 2023

Park og Kombimaskiner (PKM) selger maskiner og utstyr innen hage-, skogs- og landbruksmarkedet. De leverer til privatkunder, proffmarkedet og offentlig sektor. Verkstedstjenestene har fått spesiell fokus hos PKM, fordi de utgjør en økende andel av aktivitetene og fordi det her skapes viktige kundeopplevelser.

ALLE DE TRE lokasjonene - Asker, Drammen og Kongsberg - har fått den gjeve prisen "Årets verksted" av den internasjonale aktøren og leverandøren STIHL.

💪 At alle tre verksteder har fått prisen er en anerkjennelse av det fantastiske arbeidet ansatte i PKM har lagt ned for å etablere en forbedringskultur med kunden i sentrum.

Hans Olav Nilsen, avdelingsleder i Drammen, sier det slik: "Vi er utrolig stolte og takknemlige for å kunne kunngjøre at Park & Kombimaskiner er blitt kåret til årets verksted! 🛠️ Dette ville ikke vært mulig uten vårt fantastiske team og våre lojale kunder."


Espen Enersen, daglig leder, kompletterer: "Hyggelig å bli anerkjent av STIHL for jobben som er lagt ned på våre verksteder i tiden fra vi startet med kontinuerlige forbedringer. Medarbeidere som engasjerer seg i forbedringsarbeid er veldig inspirerende. Varm anbefaling på Jon Urdal. PKM hadde ikke kommet dit vi er i dag uten din hjelp 🤝 . Vår reise startet for snart to år siden og jeg gleder meg til å se hvilke milepæler vi kan putte i beltet de neste 2 år!"


PKM har tatt forbedringsarbeidet på alvor. Gjennom å etablere forbedringer med 🤝 kunden i sentrum, innføre tavlemøter og visuell styring, gjennomføre systematiske 📈 forbedringer basert på klare prioriteringer, har de klatret mange steg på forbedringsstigen. Kombinasjonen av Lean og smidighet har gitt dem (1) en metode å bygge forbedringene på (Lean) og (2) en måte å skape tilpasningsdyktighet på (agilitet / smidighet). Resultatet er prioritert flyt i verdistrømmene fra kundemottak til levering.


👏 Denne prisen har de fortjent! Det er fantastisk moro å se at resultatene av mine kunders forbedringsbestrebelser blir anerkjent på denne måten! PKM har en åpen filosofi: De som har lyst til å se deres reise og hva de har gjort, kan besøke Videocation sin streamede kursplattform her: https://lnkd.in/eRR-cviP

Ta gjerne kontakt med oss her om du vil diskutere hvordan du kan etablere og starte din organisasjons forbedringsreise!

GRATULERER TIL PARK OG KOMBIMASKINER - www.pkm.no - MED PRISEN!

Nytt kurs på Videocation:
Skap flyt og fremdrift med Kanban!

12. september 2023

Merparten av min tid handler om å lære mine kunder systematisk forbedring, involvering og gode prestasjoner. Og én reaksjon som alltid kommer, er hvor bra arbeidsformen Kanban er for å skape flyt og effektive leveranser. Noen av mine kunder bruker Kanban i lederteamet. De har droppet den klassiske agendaen og opplever et helt annet nivå av involvering og resultatoppnåelse. Andre bruker Kanban til salg, styring av leveranser fra underleverandører og prosjektgjennomføring. For å nevne noen.

Og nå - denne uken - ble mitt kurs "Skap flyt og fremdrift mad Kanban" Iansert på Videocation plattformen! Med utgangspunkt i eksempler vil du og ditt team lære hvordan Kanban kan skape prioritert fremdrift i verdiskapingen. Mer spesifikt - du vil forstå:

📌 hvorfor Kanban skaper fremragende fremdrift i leveransene

📌 hvordan du og teamet blir maksimalt involvert gjennom samhandling i Kanban

📌 Hvorfor Kanban skaper flyt og hindrer opphoping av arbeidsoppgavene

📌 hvordan Kanban støtter deg i å gjøre de riktige tingene riktig, til riktig tid

📌 hvordan løfte teamarbeidet og involveringen, særlig om dere sitter på ulike lokasjoner

📌 hvorfor Kanban skaper fokus og bedret fremdrift i salgsarbeidet

📌 hvordan du kan bli mye bedre til å organisere eget arbeid gjennom Kanban

Kanban er en av de mest sentrale arbeidsformene i applikasjonsutvikling, prosjektgjennomføring og på områder der vi er opptatt av å skape behovsdrevet og prioritert flyt i utførelsen av oppgavene.

Kanban fungerer utmerket som et privat effektiviseringsverktøy. Samtidig er arbeidsformen som skapt for profesjonelt teamarbeid, der kunder, brukere og kollegaer samarbeider om å utvikle løsninger med høy verdi. Kanban er velegnet for å løse oppgaver der resultat og utfall ikke er gitt på forhånd, slik situasjonen er i tjeneste- og applikasjonsutvikling.

Kanban brukes ofte i prosjekter preget av risiko og behov for testing og valg mellom ulike alternativer. Samtidig er Kanban en arbeidsform som tilpasser seg arbeidsflyten i organisasjonen. Den gir meget god oversikt og styring av fremdrift når oppgavene er mer repetitive i karakter, slik vi ofte ser i vareproduksjon.

Enten du arbeider for deg selv, er del av et team, jobber med prosjekter eller produserer varer og tjenester, vil Kanban støtte deg i prioritering og fremdrift. Kurset er for deg som vil ha en knallbra metode for å holde oversikt over – og gjennomføre – arbeidsoppgavene uhindret. Enten det er privat, i din ledergruppe, i prosjektteamet, i produksjonen, i rekrutteringen eller i opplæringen.

Du finner kurset her: https://app.videocation.no/no/course/M60Xe/skap-flyt-og-fremdrift-med-kanban 

Hva er Scrum? Kanban? Og hva skiller dem?

Denne bloggen publiseres i to deler: 

I den første delen - "Scrum OG kanban" - vil jeg forsøke å forklare hva som er kjennetegnene ved de to rammeverkene. Det viktige er å forstå at prinsippene og arbeidsformen bak begge med stort utbytte kan brukes i mange bransjer og områder. Ikke bare - som mange tror - i ren programvareutvikling. 

I den andre delen - "Scrum ELLER kanban" - vil jeg bruke eksempler på å vise deg områder der Scrum og kanban egner seg godt. Alle eksempler er utenfor IT og applikasjonsutvikling, nettopp for å vise deg at disse rammeverkene er fantastisk flotte å bruke for å skape flyt, redusere risiko og levere kundeverdi langt utenfor IT. 

Bolest i gang med forbedringsarbeid! 

20. juli 2023

Bolest, som er ledende i Skandinavia innen lakkeringskabiner, drar i gang arbeidet med å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring. Som guide har de valgt LeanOnU! 

Bolest er Skandinavias ledende produsent av lakkeringskabiner. De tilbyr alt fra design og produksjon til montering. Deres operative virksomhet er i Varberg i Sverige og Andebu i Norge. Blant kundene finner vi Bussexperten og Møller bil. 

Bolest skal fra august i år iverksette et omfattende forbedringsarbeid bygget på Lean filosofien og smidige - agile - arbeidsformer. Veldig stolt over at Bolest har valgt LeanOnU som  guide i arbeidet. 

Bolest er innstilt på å etablere en forbedringskultur som skal prege hele organisasjonen. Vi starter med ledelsens rolle, da den er helt kritisk for å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring. Deretter følger en total gjennomgang av verdistrømmene, hvorav forbedringer fanges opp, prioriteres og gjennomføres vha Kanban metodikken. 

Salg, onboarding, konstruksjon, produksjon, vedlikehold og etterservice, økonomi og administrasjon: Alle skal delta og lære å utøve praktiske forbedringer i hverdagen. Jeg gleder meg stort til å dra i gang forbedringsarbeidet i Bolest og ser frem til å se hvordan denne motiverte gjengen skal høste av sitt forbedringsarbeid!

Ønsker du å vite mer om hvordan du og din organisasjon kan bli suverén i din bransje gjennom smidighet og kontinuerlig forbedring? Ta kontakt her!

Blogg:
Kunsten å si "nok er nok" i produktutviklingen

11. Juli 2023.

De fleste av oss som har arbeidet med produktutvikling - digitalt eller analogt - vet at hele prosessen frem til en vellykket lansering er kritisk og risikabel. Fallhøyden er stor. Hvordan arbeider moderne organisasjoner med produktutvikling? Hva ligger til grunn for deres arbeid? Les mer her.

Blogg:
Å skape smidighet i hele organisasjonen er ikke enkelt!

5. juli 2023.

Tidligere snakket vi om agilitet - smidighet - i applikasjonsutvikling og IT. Diskusjonene nå handler om hvordan vi kan skape smidige arbeidsformer som gjennomsyrer hele organisasjonen. Men det er ikke lett, og mange kritiserer det fremste rammeverket SAFe(r)

Les mer her.

5 verktøy for smidig prosjektarbeid!

27. juni 2023

Denne lanseringen har jeg gledet meg til lenge! Jon-Gunnar Pettersen og jeg har skrudd sammen et kurs der du får de mest sentrale elementene ved smidig - agilt - prosjektarbeid illustrert gjennom 5 enkle, vanlige og rimelige verktøy. Og nå er kurset på lufta i streamet versjon på Videocation-plattformen!

Jon-Gunnar er ekspert i Videocation på Officepakken, Excel, Teams, MS Project og Visio. Kombinert med mine lean-agile ferdigheter, så har vi laget et kurs på Videocation.no som er rettet mot de av oss som leder eller er involvert i prosjektarbeid, helt eller delvis, uavhengig av bransje eller offentlig sektor. 12 korte, rett på sak leksjoner, hver på 3-5 minutter som gir deg helt praktisk kunnskap for å komme smidig i gang sammen med ditt team. 

Vi tar deg gjennom samhandlingen og prinsippene i smidige arbeidformer og viser deg med verktøy som Teams, Excel, Miro, Trello og OneNote at du og ditt team kan skru sammen en verktøykasse for smidighet, maksimere samhandling, redusere risiko og øke tilpasningsevnen i gjennomføringen. Og ikke bare dét; du får innsikt i hvorfor blandet læring er så effektivt i kombinasjon med smidighet og konkrete verktøy!

Kurset avsluttes med en case som viser deg samhandling i praksis. Du vil forstå at, når verktøy og metode blir rimelig transparente - og oppgaver, prioritering og flyt får lov å komme i sentrum - da øker mestringsfølelsen og leveringsevnen. Gøy er det også!

Du ser traileren til kurset her: Videocation - Fem verktøy for smidige arbeidsformer 

Vil du vite mer om kurset eller om smidige arbeidsformer? Ta kontakt med meg her: Kontakt - Forespørsel 

Elite melder hyggelig tilbake!

Jeg har over noen måneder hjulpet Elite Forsikring med deres strategi og handlingsplan for vekst. Vi har hatt korte og veldig fokuserte samtaler. I samtalene har vi vært både visuelle og metodiske, og benyttet metodikk fra Lean i arbeidet, herunder "Strategy Deployment" (Hoshin Kanri), prioritering av viktigste bidrag og utvikling av handlingsplan i Kanban. 

Dette har gitt dem et tydelig veikart for deres arbeid for å skape en organisasjon med ekstrem kundefokus, personlig service og vekst. Løypemeldingen så langt er vi stolte over. Daglig leder Christian Tvedt sier det slik:

"Vi setter utrolig pris på din innsats og hjelp i forbindelse med vår plan og strategi for fremtiden. Vi kan med hånden på hjertet si at uansett om du er stor eller liten så anbefaler vi en prat med Jon. Du vil garantert få verdifull innsikt i eget selskap og Jons ønske om å hjelpe andre er stort. Tusen takk så langt 🙌"

Så vil du ha en liten samtale med tema om din organisasjon og dine tanker om utfordringer og vekst, så ta kontakt her!

Bli en mester i å prioritere!

Kurset “Bli en mester i å prioritere” lærer deg og ditt team å bli gode til å prioritere. Enten du er del av en ledergruppe, et utviklingsteam, utvikler strategi for organisasjonen, deltar i prosjektarbeid, arbeider smidig i et agilt team eller rett og slett ønsker å få kontroll og resultater i dine private gjøremål. 

Hver eneste dag står vi overfor valg der vi bør prioritere mellom ulike alternativer for å oppnå den beste løsningen. I hver korte og praktiske leksjon vil du lære hvordan du prioriterer og rangerer strategisk, taktisk og operasjonelt. Og hvordan du kan prioritere for å skape flyt og resultater både privat og profesjonelt. Og ikke minst – hvilke prioriteringsformer som er best i distribuerte og samlokaliserte team. Du kan ta kurset her.

Når viljen er der, kommer resultatene!

Vi er nå "ferdige" (vel, vi blir aldri ferdige 😉) med verdistrømsanalysen av Reglo sin produktfamilie innen lifter. I denne analysen kartlegger vi dagens verdiskaping og underliggende prosesser, vi identifiserer kilder til sløsing og alle hindringer som står i veien for effektiv flyt. Og vi skaper en ny fremtidig verdistrøm der effektene av våre funn er innarbeidet, slik at vi har et målbilde å jobbe mot. Les mer om hva vi så langt ser av potensialer i Reglos nystartede Lean-reise!

Lean og smidighet i Reglo

Fantastisk morsomt å kunne bistå fra oppstarten av en forbedringsreise. Reglo er en svært seriøs salgs- og produksjonsvirksomhet med kunderelasjoner over hele verden. På kundelisten finner vi Volvo, Airbus, Scania, Caterpillar, Siemens, Hyundai, Lookhead Martin og mange andre kjente merkevarer. 

Pneumatiske lifter og røyk- og støvfjerning

Reglo AS produserer de egenutviklede pneumatiske liftene WALL-MAN® og LIFTMAN™ for distribusjon over hele verden. Liftene er designet for å operere i sprøytekabiner eller forberedelseskabiner. I tillegg til WALL-MAN og LIFTMAN, leverer Reglo også EFFEX – en anerkjent produktserie for fjerning av røyk og støv. 

Kjente merkevarer fra 40 land på kundelisten

Reglo har betjent markedet for lifter i over 30 år, med eksport til over 40 land. De leverer liftløsninger innen markedet for kommersielle og militære kjøretøy, luftfart, jernbane og ingeniørvirksomheter. I tillegg til WALL-MAN og LIFTMAN, leverer Reglo også EFFEX - anerkjente produkter for fjerning av røyk og støv. All produksjon og utvikling foregår i Andebu, Norge, for distribusjon over hele verden.

LeanOnU bistår i oppstart og gjennomføring!

Jeg skal fremover bistå Reglo med innføring av forbedringskultur, systematisk bedret flyt og rendyrket verdiskaping. Både opplæring og praktisk bistand i salg og produksjon. I dag startet vi verdistrømsanalysen, og takket være deres evne til åpenhet og vilje til forbedringer har vi allerede etter én dag identifisert betydelige forbedringer i samspill og prosesser. Dette er selvsagt ikke nytt: Min erfaring er at de som virkelig vil ta steg alltid identifiserer og realiserer viktige forbedringspotensialer. I første omgang skal vi ta for oss flyt i alle prosesser; salg, prosjektering, planlegging, produksjon og leveranse. Vi skal innføre forbedringer prioritert etter innsats og effekter. Lean ledelse, visuell styring, problemløsning og teamarbeid inngår i løpet.  Smidighet – agilitet – blir også del av temaene. Jeg gleder meg stort til å følge dem, spesielt fordi organisasjonen er så åpen for å tilpasse og forbedre! Det er da effektene kommer! Ta kontakt med meg her for å vite mer om hvordan systematisk forbedringskultur gir store effekter!

Smidighet med enkle verktøy!

Min dyktige Videocation-kollega og verktøyekspert Jon-Gunnar Pettersen og jeg er nå i avslutningen av et kurs på www.Videocation.no, som skal vise deg hvordan du jobber smidig – agilt – med støtte av 5 kjente verktøy. Hver av verktøyene er tilpasset de viktigste smidige arbeidsoppgavene som du og ditt team trenger. Les mer her!

Hva er MVP? Og hvorfor skal vi bry oss?

Minimum Viable Product - MVP - handler først og fremst om å vinne maksimal og ekte kunnskap med minimal innsats og dermed lære raskt og kostnadseffektivt. Så hvordan arter MVP seg i smidige team og i Lean? Om du er del av en organisasjon som arbeider med forbedringer eller med produktutvikling, så kan du lese mer her.

7 egenskaper som gir god arbeidsflyt!

Mine kunder har gjort én felles erfaring: De har sett at bruken av Kanban skaper involvering, oversikt, gode prioriteringer og leveranser. Enten vi snakker ledergrupper, smidige team, prosjektgjennomføring, rekruttering eller HR-arbeid. Her får du 7 forklaringer på hvorfor de har har fått betydelig bedret arbeidsflyt og fremdrift.

Nytt superpraktisk kurs i Kanban!

Kanban er en fantastisk anvendelig metode. Jeg har jobbet med Kanban som leder i mange år og nå lærer jeg bort metoden. Kanban er veldig velegnet i produksjon, systemutvikling, salgsplanlegging og -oppfølging, prosjektarbeid, rekruttering og på mange andre områder. Nå kommer det snart et kurs i Kanban, som viser hvordan du kan bedre dine og teamets leveranser, skape verdi raskere, jevnere og med høyere kvalitet. Les mer her...

Skrot agendaen - skap verdi i stedet!

Agendaen er push!

❌ Agendaen er statisk!

❌ Agendaen passiverer!

Vil du vite hvordan du kan skape flyt, fokus og leveranser der alle er med og yter for å skape best mulig resultat? Les mer her...

Klar for litt fag- og vininspirasjon?

Jeg holder fra tid til annen vinsmakinger og -foredrag. Det kan virke som om folk fortsatt har meg i tankene fra min tid som produksjons- og forsyningsdirektør i Arcus, der jeg også satt i vinpanelet. I går, 28 april, var det kjempegøy! Les mer her!

Nytt kurs: Lær deg Kanban

Lørdag den 16. april leverte jeg manus til kurs i Kanban hos Videocation. Kanban er min overlegne favoritt-metode for å skape prioritert fremdrift i utførelse av oppgaver, enten du jobbe selvstendig eller i team. Vil du lære en fremragende metode for å støtte ditt lederteam, ditt prosjekt, sjøsette organisasjonens opplæringsplaner, eller styre rekrutteringsprosessen effektivt? Da kan du finne ut mer her

Og etter ledermøtet gjør vi det som er viktig...

Har du og dere i ledergruppen stilt dere spørsmålet: Hvilken faktisk verdi bidrar vi med som ledergruppe i organisasjonen? Mange ledergrupper samles til møter uten å ha et avklart forhold til hvorfor de faktisk samles. Hvorfor er det slik? Og hvordan kan vi skape et effektivt lederteam? Les gjerne videre her!

En ambisiøs faghandelkjede!

Hagia (https://www.Hagia.no) er en bransjeorganisasjon med nær 20 forhandlere i Norge. De tilbyr en rekke kvalitetsprodukter for proff- og privatmarkedet innen skog- og hageutstyr.

Nå har de etablert et kompetanseprogram som skal løfte ferdighetene til alle virksomhetene. Gjennom kurs, videostrømming og fysiske/digitale samlinger, skal Hagia-medlemmene få ny og relevant tilførsel av kunnskap som de kan ta direkte med seg inn i hverdagen. Les mer her!

Modige og ambisiøse studenter

Viljen og pågangsmotet til studentene ved Emergence School of Leadership / Noroff både imponerer og inspirerer meg! Så har de jo både selv valgt - og blitt utvalgt - fordi de har store tanker, drømmer og et brennende ønske å realisere ambisiøse mål. 

Denne uken har jeg ledet dem gjennom smidige - agile - arbeidsformer, roller og metoder i agile team, verdidrevet produktutvikling, «product discovery» / «product delivery», prioriteringer og verdistrømmer.

I bildet er vi midt inne i praktisk trening i vurdering og prioritering av arbeidsoppgavene som skal løses; helt sentrale øvelser i Agilitet. Men hvor store er oppgavene og i hvilken rekkefølge skal de løses? Teamene praktiserer her «planning poker», en involverende og teambyggende måte å estimere oppgavenes relative arbeidsomfang på.

Vil du vite mer om teambygging og smidige arbeidsformer? Hvordan utførende team kan bli sammensveisede og høytpresterende? Hvordan ledergruppen bør samhandle for å levere kontinuerlig verdi til organisasjonen? Da tar du kontakt her!

Informasjon om studiet ved Emergence finner du her.

Bli en mester i å prioritere!

Er du del av en ledergruppe? Jobber du i prosjekt? Strategisk? Operasjonelt? Arbeider du i et smidig/agilt team med Kanban eller Scrum? Eller trenger du «helt enkelt» å få orden på private gjøremål? Nå er er det korte og illustrerte kurset "Bli en mester i å prioritere" på vei til Videocation. Sistnevne er Norges klart største videostreaming-tjeneste for opplæring. Les mer her!

Smidighet i praksis!

Selskapene i Park og Kombimaskiner (PKM) arbeider med forbedringer og smidighet på kontinuerlig basis. Erfaringene fra deres reise så langt er nå tilgjengelig gjennom korte videoleksjoner på Videocation! Følger du disse tematiserte leksjonene får du praktiske og konkrete råd for strategi, ledelse og smidige arbeidsformer som du kan bruke til inspirasjon i din organisasjon. Les mer her.

Gass og brems i lederteamet!

Fredag avsluttet jeg uken med coaching av en ledergruppe som har jobbet etter Kanban for å spisse sitt fokus, prioritere etter verdi og levere effektivt og kontinuerlig. 

De har fått det til! Gjennom øvelse og praktisk samhandling er de nå gode forbilder for hele organisasjonen!  

Les mer om hvordan her

6 kunder som bruker Kanban!

Veldig morsomt selvsagt, at 6 av mine kunder ser fordelene i å bruke Kanban aktivt for å "gjøre de riktige tingene riktig". For Kanban er en metode der oppgaver legges inn, prioriteres og trekkes inn i det praktiske arbeidet ut fra behov og kapasitet. Effektene de oppnår er så bra! Her er tre eksempler

"Vårt lederteam har sluttet å bruke agenda på møtene!"

Jeg trener en ledergruppe i å tenke verdi og kontinuerlig leveranse - også i arbeidet de gjør i lederteamet. Nå har de droppet agendaen. Les om hvorfor og hva det har ført til her!

Se hvordan jeg bruker Kanban!

Å lære mine kunder å bruke Kanban riktig inngår ofte i mine leveranser. Og selvsagt bruker jeg Kanban selv. Den er faktisk en av mine mest sentrale verktøy for å sikre prioritering, flyt og fremdrift i arbeidet mitt. Jeg har to Kanban'er: Den ene er min salgs-Kanban, for oppfølging av salget. Den andre er oppdrags-Kanbanen, der jeg følger opp mine leveranser til kundene. Les hvordan de spiller sammen og om hva integrasjonen mellom salgs-Kanbanen og CRM-systemet betyr for meg her. 

Lær deg Kanban!

Kanban er for meg og mange med meg en overlegen måte å skape flyt og fremdrift i arbeidet på. Kanban brukes ofte som metode for å definere og prioritere oppgaver, visualisere status og styre fremdrift. Jeg har selv Kanban-metodikken i mitt DNA, fordi den har vært en favoritt i både strategisk arbeid og til daglige gjøremål i mange år som del av toppledelsen i Schibsted, Egmont og Peterson. 

I de rollene har jeg også ledet innføring av kontinuerlig forbedring og smidighet der Kanban står helt sentralt. Og nå er den en viktig del av mine leveranser til kunder som ønsker å etablere beste praksis i å skape flyt og fremdrift i deres verdiskapning. 

Det fine med Kanban er at den er så utrolig anvendbar: I salg, i utviklingsarbeid generelt og i agile team, i saksbehandling, i rekrutteringsprosesser, i prosjektarbeid og i mange andre sammenhenger. Så om du ønsker å lære mer om Kanban og hva den betyr av forbedringer for deg, så kommer kurset «Skap flyt og fremdrift med Kanban» på Videocation om kort tid. 

Og vet du? Jeg jobber nå også med et kurs i prioritering, som også kommer på Videocation snart. Koblingen prioritering av oppgaver + Kanban er en perfekt kombo! Jeg skal forklare deg dette i praksis om du følger kursene på Videocation. Vil du vite mer allerede nå? Da tar du kontakt med meg her. 

Lær deg å prioritere!

En av de viktigste kildene til avvik, forsinkelser og manglende leveranser er svak eller ingen prioritering. Vi må alle prioritere, enten det er som individer, i team, som ledere eller som privatpersoner. Og i forretningslivet er evnen til å gjøre riktige prioriteringer helt kritisk. Men hva er kriteriene for å prioritere godt og effektivt? Strategisk? I prosjekter? I smidig arbeid? I avdelingen eller i teamet?

Jeg har fått i oppdrag av Videocation å lage et kurs som enkelt, tydelig og praktisk tar for seg hvordan vi prioriterer ulike oppgaver i ulike situasjoner med best mulig resultat og utfall. Vil du vite mer allerede nå? Ta kontakt her!

Blandet læring i lederutviklingen til PKM!

Daglig leder i Park og Kombimaskiner, Espen Enersen, har med sitt lederteam vært gjennom et omfattende lederutviklingsprogram basert på blandet learning. 

Modulene i lederutviklingen har bestått av emner tilpasset ståsted og ferdighetsmål for PKMs lederteam. Ved hjelp av blandet læring, får vi mulighet til å lage helt skreddersydde opplegg for effektiv ferdighetsutvikling.

Park & Kombimaskiner AS jobber med salg og vedlikehold av maskiner og utstyr innen park, hage og skog. Kundene er offentlig og privat sektor, samt privatpersoner som har hus, hytte og hage. Selskapet har hovedkontor i Drammen. 

Fra bloggen til Videocation (lenke nederst): "Daglig leder Espen Enersen innså behovet for å bruke effektiv og ferdighstsbyggend tilrettelegging av lederutviklingen. Valget falt på blandet læring som fundament, der fysiske kurs og diskusjonen ble blandet med hjemmestudier via tilrettelagte spillelister med relevant innhold fra Videocation sitt rikholdige bibliotek av kurs på norsk. – Jon Urdal etablerte et løp med samlinger for ledergruppen kombinert med abonnement på Videocation. På den måten kombinerte vi fysiske kurs med nettkurs om ledelse, sier Enersen. 

Han beskriver det som en ny måte å lære på fordi ledergruppen kunne stille bedre forberedt til samlingene med Urdal når de tok kurs på Videocation først. – Det gjorde at vi fikk enda bedre faglig utbytte av samlingene med Jon, og kunne bruke disse til diskusjon og refleksjon i større grad. Jeg synes det har fungert strålende! Vi har lært veldig mye med Jon Urdal og Videcation", sier Enersen. 

Les mer om hvordan ledergruppen utviklet sine ferdigheter, roller og adferd gjennom Videocation sin blogg!

Blandet læring i praksis!

Opptak: 5 verktøy for smidig prosjektarbeid

Sammen med Jon-Gunnar Pettersen, en dyktig kollega og samarbeidspartner, og i regi av Videocation.no, holdt jeg den 21. september kl. 11-12 et gratis webinar: «5 verktøy for smidig prosjektarbeid». Gjennom helt konkrete og kjente verktøy fikk deltagerne se og forstå sentrale deler av smidig prosektgjennomføring. De fikk oppleve i praksis hvordan smidighet bidrar til å redusere risiko, levere verdi i delleveranser  og sikre bruker/kundeverdi hele veien til ferdigstillelse

Mange av oss arbeider prosjektorientert helt eller delvis. Vi har blandet erfaring med planlegging, gjennomføring og måloppnåelse. Godt gjennomførte prosjekter gir et kick, fornøyde brukere og kunder, samt massevis av læring. I motsatt ende av skalaen har vi prosjekter som strengt tatt er sløsing med tid og som produserer mer frustrasjon enn verdi.

Vi demonstrerte smidighet gjennom en konkret prosjekt-case og illustrerte fordelene i smidighet gjennom kjente verktøy. Veien til å jobbe smidig er kortere enn du kanskje har trodd.

Informasjon om tjenester? Workshops? Kurs?

Book 30 minutters Teams-samtale med oss for å forklare hva du og din organisasjon ønsker å forbedre. Jon vil lytte til dine behov og gi deg alle detaljer du trenger for å bygge forbedringskultur og arbeide Lean og smidig. Enten du trenger rådgiving og hjelp i organisasjonen din eller skreddersydde workshops eller kurs. 

Mer informasjon:

TENK og LeanOnU:
Kommunikasjon og flyt i verdiskapingen er gull!

Virksomheter i alle størrelser har et potensial å ta ut i bedre arbeidsflyt og verdistrømmer – og god kommunikasjon kan bidra til å ta ut potensialet.

Les mer her!

Den smidige aha-opplevelsen

Vil du forstå hva smidighet går ut på med noen få ord?

For noen år siden ble jeg presentert for en illustrasjon som umiddelbart fikk poletten til å falle ned. "Akkurat, nå ser jeg hva intensjonen med smidighet er!" Ikke ofte man får en slik aha-opplevelse, og derfor er det morsomt å kunne dele den! 

Ta gjerne en titt på bloggen her!

Bli en smidig leder!

LeanOnU lanserer nå kurset "Bli en Smidig Leder!" myntet på ledere og ledergrupper, produkteiere, produktansvarlige og kategori. I den forbindelse tilbyr vi 3 kostnadsfrie 60-minutters introduksjoner. Pr. video eller fysisk, i perioden august og september 2022.  

Kurset - og introduksjonen - forklarer på en ikke-teknisk måte hvorfor smidighet har blitt et så kritisk trekk i lederadferden. Kurset har som mål å gjøre ledere i stand til å forstå hvorfor smidighet er så viktig for moderne organisasjoner og hva som kjennetegner en smidig leder til forskjell fra ledere med mer tradisjonell lederadferd.

Meld deg på introduksjonen ved å klikke på knappen under og oppgi "Smidig ledelse" i emnefeltet når du sender e-posten til oss. 

Lær deg Scrum!

Nå er vårt kurs i Scrum lansert hos Videocation.no! Scrum er det klart mest brukte rammeverket for smidig arbeid på verdensbasis – og ett av de enkleste å ta i bruk. Så om du vil forstå hva smidighet og Scrum går ut på, er dette kurset laget for deg! 16 videoleksjoner, av 4-6 minutters varighet hver, gir deg rask og enkel innsikt. Gjennom å følge et praktisk eksempel lærer du deg det du trenger for å starte arbeidet med å skape smidige team og bygge en agil organisasjon.  

Se trailer og ta kurset her: www.videocation.no/no/course/m7sJZ/laer-deg-scrum 

De uslåelige effektene av involverende problemløsning!

I denne bloggen forklarer vi hvorfor problemløsning er så viktig for å skape positive effekter hos medarbeidere, kunder/brukere og i resultater. Vi beskriver den kraften de fire sentrale effektene av problemløsning tilfører organisasjonen, illustreret med eksempler fra egne erfaringer. Bunnlinjen er at effektene en organisasjon oppnår ved å innarbeide ferdigheter i problemløsning er mye større og viktigere enn de aller fleste alternative grep organisasjoner kan ta. 

Se bloggen her.

Planlegg høsten med en engasjerende vri!

Ønsker du å starte etter sommerferien med et motiverende innslag om tematikken "Lær deg å prioritere individuelt og i team!" kombinert med litt morsom trening på vinsmaking? 

Da vil Jon - som har bakgrunn som produksjonsdirektør og deltager i dommerpanelet for vin hos Arcus -  krydre temaet "Lær deg å prioritere individuelt og i team" med vinsmaking og historier fra vinens verden. Vi garanterer spennende faglige kryssningspunkter iblandet en god dose humor! Meld din interesse via linken rett nedenfor, så sender du oss en e-post og vi tar det derfra! Og - dette er naturligvis en fysisk samling :-)

PKM sin forbedringsreise blir produktinnovasjon hos Videocation!

Veldig gøy å være del av en innovasjonsprosess der Videocation.no tester et nytt konsept der tradisjonell enveiskommunikasjon fra eksperten byttes ut med historiefortelling og samtaleform!

I dag var daglig leder i Park og Kombimaskiner (PKM) - Espen Enersen og Jon Urdal - i studio hos Videocation for å spille inn en pilotleksjon. Piloten er basert på den flotte forbedringsreisen til PKM, og kurset har arbeidstittelen «Smidighet i praksis». Vi skal formidle helt praktisk læring om Lean-Agile arbeidsformer gjennom samtale og faktabasert historiefortelling! Som dere ser av bildet, ble piloten spilt inn et antall ganger i ulike kontekster og ikke helt uten humor!

Kurset ferdigstilles i juli og kommer i ca 22 korte samtaleleksjoner. Vi tar en praktisk innfallsvinkel der PKM sine valg, erfaringer og resultater så langt blir formidlet. Alt handler om hvordan Lean-Agil tankegang kan tas i bruk for å skape reell effekt av strategien, bedret kundetilfredshet, sterk medarbeiderinvolvering og forbedringskultur! (10. juni 2022)

Forbedringsarbeid i Polen

Franc Gardiner i Świdnica i Polen leverer en rekke lysskjermingsprodukter og gardiner til hele Europa. Største kunde er Ikea. LeanOnU har vært så heldige å bli valgt til å hjelpe dem med forbedringsarbeidet. Vi er her nå på vår andre runde og besøker et selskap som har store ambisjoner i et marked der det handler om å tilby både skreddersøm og standardprodukter med stor presisjon og korte leveringsfrister. 

Denne gangen samler vi toppledere og teamledere for å lære å forbedre og balansere produksjonsprosessene. Vi "går til Gemba" - der verdiene skapes - og identifiserer forbedringer i 3 verdikjeder med ulike produksjonsprosesser. Over 60 forbedringspunkter, store og små, er identifisert og skal nå prioriteres ut fra kost og effekt. Vi forbedrer ut fra prinsippet om "one piece flow" og mer strømlinjeformet produksjon. Lageret er i høy grad involvert. De iverksetter 5S for å skape oversikt, struktur og god logistikkservice til produksjonen. 

Franc Gardiner har en omfattende produksjon av kundetilpassede lysskermingsprodukter og gardiner. Det er nesten ikke grenser for hva slags tilpasninger de klarer å lage. I tillegg har de semi-automatiserte produksjonslinjer for høyvolumproduksjon av standardprodukter. 

Vi lanserer kurs i workshopping!

Et kurs i workshopping? Ja faktisk! Fordi her skal vi lære en type workshop som er ekstremt morsom, involverende og resultatorientert. Vi bygger på det som i Lean kaller for "Kaizen event", en velorganisert, høyfokusert og svært visuell måte å jobbe på, som er virkelig heftig å ta del i, og som gir veldig mye "valuta for pengene"

16 leksjoner i Scrum!

Etter ca 6 timers arbeid i studio, er nå 16 leksjoner om Scrum innspilt hos Videocation i Oslo. Scrum er det klart mest brukte rammeverket for Agile team. Kurset er case-basert og jeg tar deltageren gjennom reisen til treningssenter-kjeden GymTonic. Hver leksjon er 3-5 minutter og for hver av dem får du et gradvis tydeligere bilde av hvordan du og ditt team kan ta steget over til en Agil arbeidsform. En arbeidsmåte som er langt mer effektiv, kunde/brukerfokusert og tilpasningsdyktig enn tradisjonelle prosjektformer. Her ser du mine kurs på Videocation.no.

Lær deg Scrum!

Scrum er det mest benyttede agile rammeverket i verden. I juni 2022 lanserer vi et Scrum kurs på Videocation.no. 

Kurset tar deg med på selskapet GymTonic sin oppstart med Scrum, og du får se hvordan de - gjennom kyndig veiledning - arbeider seg inn i Scrum-arbeidsformen!

Evnen til problemløsning er den viktigste egenskapen til teamene i en organisasjon. Og med den flotte "bieffekten" at du bygger forbedringskultur og mestringsfølelse på kjøpet! Her forklarer vi hvorfor!

PKM sin reise blir kurs!

Vi er veldig imponert av Park og Kombimaskiner! De er på en forbedringsreise der de skal lære seg å bli tilpasningsdyktige og Lean-Agile gjennom hele organisasjonen. Reisen har hittil vært så vellykket at Videocation.no har bedt oss om å lage et video-reisebrev av erfaringene så langt! Og det gjør vi selvsagt :-)

I denne videoen på LinkedIn introduserer daglig leder i Park og Kombimaskiner, Espen Enersen og Jon Urdal fra LeanOnU kurset som lanseres på Videocation til sommeren. En reise i forbedringer og ferdighetstrening som omfatter alle områder av selskapet, og i særdeleshet ledergruppen. 

Nyheter og faglig innhold i mange kanaler!

Vi formidler kunnskap i mange medier og på mange formater. På denne siden vil du finne faglig innhold om strategi, Agilitet, Lean, teamarbeid, ledelse og mye annet!