Samarbeidspartnere

1 + 1 = 3!

Under finner du et utvalg av høyt kompetente samarbeidspartnere som vi har gode relasjoner til. Det er flott å kunne gi ros til partnere som i ulike leveranser har en kompetanse som fyller ut behovet på en så utmerket måte!

TENK er et reklamebyrå med solid kompetanse innen strategi, design, innhold og spredning. Deres kombinasjon av kreativitet og evne til å bygge effektiv kommunikasjon for interne og eksterne formål er unik.

Vi ser på TENK sin kompetanse som helt sentral for å skape en vellykket strategisk endring, spesielt sett i lys av hvor viktig kommunikasjon er i slike prosesser.

TENK kan delta fra strategisk nivå og bidra til å utforme konsept og merkevare – og til å produsere og formidle internt og eksternt i det daglige.

Jon-Gunnar er en svært populær kursholder i sentrale verktøy som alle bruker i hverdagen.

I hans portefølje inngår Excelkurs, alle nivåer, Teams, Skype, PowerPivot, PowerQuery, VBA, MS-Access, MS-Project, Office365 og Officepakken generelt.

Han høster svært gode tilbakemeldinger for sin innsats med å gjøre sine kunder mer effektive i bruken av standardapplikasjoner i form av åpne og interne kurs og workshops.

Jon-Gunnar og Jon samarbeider om utvikling av kurs, webinarer og workshops. Hensikten er å forenkle hverdagen til våre kunder gjennom effektiv bruk av verktøy og metode.

Dersom du trodde at du var en effektiv bruker av de mest sentrale verktøyene som vi bruker daglig, er det kanskje på tide å tro om igjen!

Videocation.no er en tjeneste som gjør det enkelt for bedrifter og medarbeidere å få tilgang til oppdatert kunnskap fra norske fageksperter.

Med over 400 kurs på norsk, laget av eksperter på sine respektive fagfelt, har Videocation opparbeidet seg en solid portefølje av kurs for organisasjoner og næringsliv.

Samarbeidet mellom Videocation.no og LeanOnU er todelt. Først og fremst er Videocation en plattform som LeanOnU benytter som del av ferdighetsutviklingen for våre kunder. Med Videocation kan vi tilby "Spotify" spillelister av relevante videoer for selvstudier som del av vårt kundetilpassede ferdighetsutviklings-program.

I tillegg er Jon Urdal ekspert som leverer innhold på Videocation plattformen. Kurs innen Agile arbeidsformer, verdistrømsforbedringer, systematisk problemløsning, Scrum og ledelse av digitale dsitribuerte team leveres av oss.

Marny Østreng er Lean-entusiast og CEO i Madisa Consulting AS. Hun er selv sertifisert Lean Black belt & har en bachelor i Business Administration fra Bowling Green State University.

Hun har bred kompetanse og operasjonell ledererfaring innen Lean og logistikk fra internasjonale selskaper.

Marny leverer Lean rådgivning, kurs, sertifiseringer og spill. Hun underviser også på Høgskolen i Østfold og har vært gjesteforeleser på Høyskolen Kristiania.

Som tidligere Norgesmester og Amerikansk universitetsmester (NCAA) i turn, stiller Marny strenge krav til å levere beste kvalitet i hennes målrettede og strukturerte arbeid.

Gjennom Marny og Madisa Consulting kan vi tilby Lean sertifisering (gult, grønt og sort).

Jon Urdal er også del av gruppen til Madisa Consulting som arbeider med forbedringer basert på Lean filosofien.