Om LeanOnU

Jon Urdal er grunnlegger og daglig leder av LeanOnU. Han har mange vellykkede omstillinger og forbedringsreiser som leder bak seg. 

Innsikt i sikte!

LeanOnU sine kunder har én fellesnevner: De vil utvikle ferdigheter og skape nye muligheter. De vil bli smidige og tilpasningsdyktige: De vil skape effektiv kundeverdi i sine verdikjeder. De ønsker en kultur av løsningsorienterte ledere, team og medarbeidere. Og de har innsett at trening i smidighet og ferdighetsutvikling er avgjørende for å oppnå mestring og mål

Tilpasningsevne + treningsvilje + mestringsfølelse! 

Vi møter behovet gjennom å lytte og forstå. Vi setter behovet sammen med med vår egen erfaring. Og vi stikker så ut løypetraseen sammen med oppdragsgiver basert på behov, riktige metoder og den treningen som skaper størst effekt. Ofte innebærer det at vi deler opp utfordringsbildet i mindre håndterbare størrelser, og prioriterer dem ut fra hvilken effekt som bidrar mest. 

Vår evne til å bistå organisasjoner i forbedrings- og endringsprosesser kommer først og fremst fra lang leder- og konsulenterfaring fra organisasjoner der tilpasning, omstilling og ambisiøse forbedringer er høyt prioritert og noen ganger helt nødvendig for å overleve.

Vi deltar aktivt hos deg og supplerer med kurs, workshops, blandet læring og coaching. Da skaper vi sammen de ferdighetene, den mestringsfølelsen og de resultatene som organisasjonen din trenger. 

Vi en av meget få aktører som har praktiske ferdigheter i å koble Lean og Agile arbeidsformer til ledelse og team, slik at du kommer raskt igang med å skape smidig flyt og resultater i verdiskapingen!

Om Jon Urdal:

Som toppleder i skandinaviske selskaper - som Schibsted, Egmont og Peterson - har jeg fått oppleve hva individer og team kan utrette om de får handlingsrom og riktige forutsetninger. Jeg har benyttet disse ferdighetene til å redde virksomheter i vanskeligheter og til å etablere kultur for endring og kontinuerlig forbedring. Med LeanOnU overfører jeg erfaringer og ferdigheter til organisasjoner som vil utvikle teamet, individet og lederen, gjennom tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse.

Kvaliteten i teamets samhandling er selve kjernen i moderne verdiskapning. Det er teamet som skal levere fremragende bruker- og kundeverdi. Det handler om å skape høyt presterende team. Men det handler også om å bygge teamene slik at de utvikles, trives og leverer. 

Min tilnærming og leveranse bygger på 

Du finner mer informasjon om min bakgrunn på min LinkedIn profil.