Eksempler på leveranser

Tilpasningsevne, trening og ferdighetsutvikling

LeanOnU sine kunder har én fellesnevner: De ønsker å forbedre samhandling, kvalitet eller effektivitet. Men ikke som et enkeltstående stunt; De vil bli smidige og tilpasningsdyktige, de vil skape uhindret kundeverdi i sine verdikjeder og de ønsker en kultur av løsningsorienterte og kundesentrerte medarbeidere. Og de har innsett at trening på endring og ferdigheter er helt avgjørende.

Vi møter dette behovet gjennom å lytte og forstå, for deretter å koble behovet med vår egen erfaring, i kombinasjon med anerkente metoder og trening. Vi har lang konsulen- og ikke minst ledererfaring i organisasjoner der tilpasning, omstilling og ambisiøse forbedringer har vært kritisk nødvendig eller ønskelig.

Her presenterer vi et utvalg cases fra selskaper som vi har hjulpet. Eksemplene beskriver hvordan selskaper kan oppnå svært gode effekter gjennom å etablere forbedringer som del av arbeidhverdagen, bygget på verdiene tilpasningsevne, treningsvilje og mestringsfølelse.

Schibsted

Omfang:

Schibsteds 5 produksjonsenheter i Bergen, Kristiansand, Stavanger og Oslo, ca 400 ansatte med omsetning på ca 1 milliard kroner

Oppdrag:

 • Schibsted ønsket å samordne all produksjon i Norge til ett konsern

 • De ønsket å innføre Lean fra strategisk nivå (Hoshin Kanri) til operasjonelt nivå

 • De ønsket at produksjonsområdene skulle tilby vesentlig lavere enhetskostnader til mediehusene gjennom betydelige operasjonelle forbedringer, frigjort kapasitet og økte eksterne volumer

Hvordan:

 • Lean arbeidsmetodikk innført i alle enheter og alle områder (salg, administrasjon, planlegging, service, produksjon, ferdiggjøring

 • Ny samlet strategi basert på Hoshin Kanri

 • Betydelig opplæring og kompetanseoverføring i Lean arbeidsformer

 • Innføring av Lean ledelse

 • 5S, visualisering og KPI'eri alle områder av alle enheter

 • Verdistrømsfokus

 • Lean i salg for å generere nytt volum og sikre smidig innføring i produksjonen

 • Betydelig besparselser i innkjøp

Resultater:

 • 3400 forbedringer gjennomført

 • Etablert forbedringskultur

 • Betydelige kostnadsbesparelser

 • Frigjøring av betydelig kapasitet innstikk og bilag fra tilnærmet null til et omfattende volum

 • Bygget opp en ekstern portefølge av aviser

LeanOnU sin rolle:

 • Jon Urdal var CEO med ansvar for forbedringer

 • Han omtaler seg i Schibsted som en "omreisende forbedringskollega" som bisto, kurset og rådga alle ansatte i alle skift på alle områder

Egmont

Omfang:

Egmont HMT: Produksjon av ukeblader og magasiner i Norge.

Oppdrag:

 • Egmont i Norge hadde gjennomført en omfattende benchmark i Polen og Baltikum for hele ukeblad- og magasinporteføljen

 • Oppdraget var å tilpasse kostnader til Europeisk konkurransedyktig kostnadsnivå eller å legge virksomheten ned

Hvordan:

 • Innføre Lean i ledelse, planlegging og produksjon.

 • Oppnå omfattende forbedringsmål i hele organisasjonen

 • Frigjøre kapasitet og fylle denne med ekstern portefølge og dermed finansiere betydelige prisavslag til Egmont

Resultater:

 • Egmont HMT klarte tilpasningen til det Europeiske kostnadsnivået

 • Etablerte felles virkelighetsoppfatning i hele organisasjonen

 • Sterk involvering av tillitsvalgte

 • Høyhastighets lederutvikling: Resultatfokusert Lean ledelse

 • Lønnsreduksjon på 10% for samtlige ansatte

 • Betydelige produktivitetsgevinster (25-40%)

 • Vesentlig nysalg og nytt volum. Vant anbudet på A-Magasinet (Norges største magasin) som resultat av de omfattende forbedringene, samt flere andre sentrale eksterne magasiner. Dette muliggjorde reduserte enhetspriser til morselskapet Egmont i Norge.

LeanOnU sin rolle:

 • Først innleid som manager for hire

 • Deretter fast CEO

Peterson Packaging

Omfang:

6 produksjonsenheter i Danmark, Sverige og Norge

Oppdrag:

 • Innføre systematisk forbedring i alle enheter i Skandinavia

 • Nå forbedringsmål i flyt og produktivitet

Hvordan:

 • Etablere forbedringskultur i alle enheter

 • Visuell styring og tydelige KPI'er

 • Lederutvikling

 • Resultatfokusert strategiarbeid basert på Hoshin Kanri

Resultater:

 • Forbedringsfokusert ledelse

 • Resultatbasert drift i alle ledd

 • Betydelige forbedringer i verdistrømmene

 • Endret fokus på service og vedlikehold til operatørvedlikehold og spesialistvedlikehold

 • Frigjort kapasitet

LeanOnU sin rolle:

 • Først direktør med ansvar for forbedringer i Peterson Packaging Skandinavia

 • Deretter komplettert med operasjonelt ansvar for Norge

Park og Kombimaskiner

Omfang:

3 enheter i Drammen, Kongsberg og Asker

Oppdrag:

 • Utvikle lederne til å kunne håndtere vekst, fokus på lederoppgaver og medarbeiderinvolvering

 • Etablere forbedringskultur i alle enheter i hele gruppen

 • Kundefokus og service

 • Verdikjedeforbedringer

Hvordan:

 • Innføre forbedringskultur gjennom visualisering, involvering og målstyring

 • Lederutvikling med fokus på verdibasert ledelse, motivasjon, vekst, prioriterte av lederoppgaver, lederteamutvikling og delegering av operasjonelt ansvar til medarbeidere

 • Verdistrømforbedringer i salg, kundereise og verksted/support

 • Ferdighetsbasert utvikling basert på blandet læring

Resultater:

 • Ny strategi, med fokus på operasjonelle forbedringer med utgangspunkt i lokasjonene der PKM er aktive

 • Verdibasert lederutøvelse som forstår lederoppgavene og betydningen av å involvere ansatte i alle relevante oppgaver gjennom alle verdikjeder

 • Innføring av visualisering og prioriteringer i alle områder for å fokusere på det som betyr mest, herunder tavlemøter, 5S og Kanban

 • Kundefokus og servicenivå i alle ledd

 • Betydelige forbedringer på produktgruppenivå i verksted og service

 • Etablert tydelig forbedringsfokus

LeanOnU sin rolle:

 • Rådgiver, coach og lederutvikler