Workshops som bygger ferdigheter

Workshops: Ferdighetsbyggende som ingenting annet. Om det gjøres riktig

Alle våre kurs arrangeres som workshops. Vårt workshop-format er basert på en velorganisert, høyfokusert og svært visuell måte å jobbe på. Dette er en virkelig heftig seanse, utrolig morsom og svært lærerik! Og ikke minst, den gir massevis av praktisk læring og "valuta for pengene".

Om du vil lære om selve workshop-formatet for å kunne kjøre dem selv, har vi laget kurset "Effektive Workshops" for deg.

Våre workshops er åpne eller organisasjonsinterne. I åpne workshops jobber vi med en gitt case. I organisasjonsinterne workshops arbeider vi med prioriterte cases fra din organisasjon. Temaer som vi kjører i våre workshops er:

 • Strategi som virker i praksis
  Strageiarbeid er like viktig som før. Men en effektiv strategi kjennetegnes av mye kortere horisonter, differensiering og involvering fra kunder og ansatte i organisasjonen. Vår workshop i strategiarbeid er laget nettopp for å gjenspeile disse behovene. Gjennom vår intensive strategiworkshop får du (1) lære hvordan smidig strategiutvikling gjøres og (2) et konkret utkast til din organisasjons strategi som resultat-case fra workshoppen. Kunder som Egmont, Schibsted og PKM har jobbet med oss på denne måten. Og vi lover: Mer praktisk og lærerikt blir det neppe! [Se også: Fra Strategi til praksis].

 • Agile arbeidsformer
  Denne workshoppen gir deg praktisk innsikt i hvordan et Agilt team arbeider. Du vil lære deg alle sentrale kjennetegn ved smidighet, herunder hvordan vi planlegger, estimerer og prioriterer, jobber visuelt gjennom Kanban eller Scrum, og hvordan vi synkroniserer og reflekterer over oppnådde resultater og forbedringsmuligheter. Jobber dere i team allerede, er dette en super mulighet til å løfte nivået og samarbeidet vesentlig!

 • Bli en smidig leder!
  Workshoppen er bedriftsintern og laget for deg og ledergruppen. De som ønsker å lære hva smidig ledelse betyr i praksis. Workshoppen kombinerer øvelser, illustrerende oppgaver/diskusjoner med faglig input, med utgangspunkt i hvor din organisasjon og din ledelse befinner seg. Smidig ledelse vil forstås gjennom en ikke-teknisk tilnærming, med fokus på hvorfor smidighet har blitt et så kritisk trekk i lederadferden, smidig samhandling i lederteamet. Målet er å gjøre deg og ledergruppen i stand til å forstå hvorfor smidighet er så viktig for moderne organisasjoner og hva som kjennetegner en smidig leder til forskjell fra ledere med mer tradisjonell lederadferd.

 • Systematisk problemløsning
  Gjennom konkrete problemstillinger fra organisasjonen selv, lærer vi å anvende systematisk problemløsning i praksis. Vi tar deg gjennom konkrete problemstillinger fra din hverdag og lærer deg å arbeide riktig for å løse utfordringene en gang for alle. Dette er en høyeffektivt workshop med stort læringsutbytte som gir resultater du kan ta med "hjem" umiddelbart!

 • Effektiv flyt i verdiskapingen
  All verdiskaping foregår i det vi kaller "verdistrømmer". De består av arbeidsprosesser, manuelle og automatiserte, digitale og analoge. Gjennom å forstå og diskutere en konkret verdistrøm fra A til Å i din organisasjon på en systemisk måte, lærer vi oss å etablere bedret kundeverdi, balansert flyt i hele kjeden, riktig kvalitet og økt kapasitet. Denne workshoppen er så produktiv at vi aldri har gjennomført den uten betydelige forbedringer og resultater!

 • Ledelse av distribuerte og hybride team
  Med utgangspunkt i ditt distribuerte team, arbeider vi sammen for å etablere de beste samarbeidsformene, bygget på respekt, involvering, forventninger og resultatfokus. En dag med denne workshoppen gir deg og ditt team alt dere trenger for å skape trivsel, utvikling og utmerkede leveranser!

 • Praktisk prosessforbedring
  Alle arbeidsprosesser består av verdiskaping som kunden eller brukerne verdsetter. Men også en rekke "tyver" sniker seg inn i verdistrømmene våre og skaper hindinger og kvalitetsutfordringer. Litt ufint kaller vi dem for sløserier. I denne workshoppen vil du i praksis se at dine sløserier er gull verdt, fordi det å fjerne dem gjennom å ta tak i årsakene gir betydelige effekter. Vi arbeider mer enn gjerne med dine prosessforbedringer hos deg. Dette er en veldig praktisk og resultatorientert workshop der du lærer beste praksis prosessforbedring som gir mange fine effekter og mestringsfølelse på kjøpet!