Effektive prosesser

Prosessforbedringer i praksis

Ved å fjerne hindringer og etablere samhandling i verdikjeden din, blir resultatet effektiv, balansert flyt og godt samspill mellom prosessene. Da oppnår du kapasitetsøkning og forutsetninger for å øke lønnsomheten.

Enten du leverer tjenester eller produkter til kundene dine, eller om verdikjedene dine er helt digitale eller ikke, vil dette kurset hjelpe deg å forstå hvorfor eliminering av sløsing og flaskehalser i prosessene dine er så lønnsomt for organisasjonen, både kvalitativt og ressursmessig.

Kurset gir deg det du trenger for å forstå hvorfor avvik, sløsing og flaskehalser i prosessene dine må behandles som skatter, som - når de er løst - vil frigjøre kapasitet og øke kvaliteten.

Ved å delta på kurset vil du forstå hvordan du bringer inn relevante fakta, identifiserer relevante årsak-virkning sammenhenger, foretar riktige prioriteringer og iverksetter handlinger som skaper den berømte flyten vi er ute etter!

Læringsmål

  • Hvorfor fjerning av sløserier gir deg fenomenale muligheter til å frigjøre kapasitet og øke lønnsomheten

  • Innføring i bruk av de riktige verktøyene og metodene

  • Forstå hvordan du bruker fakta riktig

  • Identifisere relevante årsak-virkninger knyttet til avvik/flaskehalser/sløserier

  • Bruk av metodikk for å prioritere hvilke tiltak som skal håndteres, ut fra forventet effekt i hver av dem

  • Hvordan du innfører ny og varig beste praksis for å frigjøre kapasitet og opplevd kvalitet hos brukere og kunder

Målgruppe - forkunnskaper

Dette kurset lærer deg verdien av å fokusere på prosesser som skaper hindringer og kvalitetsutfordringer i leveransene. Uansett om organisasjonen leverer tjenester digitalt eller produserer industrielle varer.

Først og fremst er kurset en praktisk tilnærming til hvordan man får krevende prosesser til å levere. Vi viser dette gjennom anerkjente metoder som bygger på Lean og Agile metoder.

Kurset krever ikke forhåndskunnskaper. Det er egnet for alle som har interesse av å lære om verdistrømmer, forbedringer og flyt. Derfor kan du ta kurset om du arbeider i digitale, industrielle eller administrative prosesser både i offentlig såvel som i privat virksomhet.

Dette kurset finnes i åpne, bedriftsinterne kurs, fysiske og online varianter.

Format, påmelding og pris