Smidig verdiskaping!

Vil du lære å mestre, må du mestre å lære!

De fleste virksomheter må tilpasse seg endrede kundebehov, konkurranseforhold og teknologi. Svaret på hvordan man bygger denne tilpasningsevnen kalles Agilitet - eller smidighet. For å bli smidig, må ferdigheter trenes og utvikles i organisasjonen, i teamene, hos medarbeiderne og ikke minst hos lederne. Det er der LeanOnU kommer inn for å bistå!

Vi kobler ledelse og team med Lean og Agilitet/smidighet. Denne kombinasjonen er svært kraftfull, for da helper vi organisasjonen med å etablere det vi kaller smidig flyt, dvs. beste kundeverdi med minste motstands vei.


Med betydelig erfaring fra små og store selskaper, trener vi ledere, jobber konsultativt og fasiliterer team av medarbeidere i å skape fremragende kundeverdi, resultatforbedringer og trivsel.

  • Alle kurs gjennomføres også som workshops for å øke relevans og treningseffekter

  • Case baserte organisasjonsinterne og åpne workshops

  • Skreddersydd ferdighetstrening basert på faktiske utfordringer i organisasjonen

  • Vår mest effektive form for utvikling av fremragende smidige ferdigheter

  • Kurs og klasserom møter skreddersydde "Spotify-spillelister" av streamede kurs, online gruppe- og teamarbeid, tilpassede øvelser og personlig oppfølging. Effektivt, spennende og utfordrende!

  • Coaching av ledere og medarbeidere

  • Coaching av team og ledergrupper

  • Utvikling av mestringsfølelse og synlige resultater, både personlig og for organisasjonen

  • Kunsten å avstemme egne behov mot organisasjonens forventninger

Team- og ledertrening!

Vi kjører skreddersydde team- og lederutviklingsprogrammer for både heldigitale, klassisk industrielle og offentlige organisasjoner. Fokuset handler ofte om hvordan organisasjonen, lederne og teamene kan utvikle smidighet og tilpasningsevne. Og ikke minst hvordan man etablerer en ferdighetskultur der endringer blir en integrert del av hverdagen.

Våre erfaringer dekker ledelse med ansvar for større virksomhetskritiske transformasjoner fra eksempelvis Schibsted og Egmont, såvel som mindre endringer som bygger kontinuerlig forbedring i et område, i et team eller i en ledergruppe. Vi kan love reell substans og konkrete resultater gjennom hele reisen. Vi er direkte delaktig, rådgivere, coacher eller ferdighetstrenere. Du velger.